3.neděle velikonoční Neděle 18.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých, rodiče a sourozence

+ křest Pavel Štefa

v 11.00 Velká Losenice – za zemřelé členy rodiny Kučerovy a celý rod

+ křest Tereza Růžičková


Pondělí 19. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sobotkovou a Kamarádovu

Středa 21.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

– na poděkování za 50 let života

Čtvrtek 22.dubna

v 15.00 Havl.Borová- za Antonína a Marii Fiedlerovy,rodiče a dceru Stanislavu

svátek sv. Vojtěcha,biskupa a mučedníka Pátek 23. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Remzů a Pařilů

Sobota 24. dubna

v 11.00 Velká Losenice – svatba Monika Vytlačilová + Radek Smejkal

v 17.00 Oudoleň – na poděkování a prosbu za pomoc a ochranu Boží

4.neděle velikonoční Neděle 25.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodiny Štefáčkovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice- za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

+ křest Ondřej Křikava

———————————————————————————————–

Farní knihovna : 18. 4 .2010 – Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2010

Všeobecný : Aby trvalá úcta,tolerance a dialog mezi věřícími všech

náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.

Misijní : Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany

k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.

Národní: Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje

a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.

Místní : Aby velikonoční obnova křestního slibu zasáhla katolíky naší farnosti