3.neděle v mezidobí A Neděle 23.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Fiedlerovy a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu, Danielovu a Musilovu

svátek Obrácení sv.Pavla, apoštolaÚterý 25.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Martu Machovou,manžela a živé a zemřelé členy rodiny Machovy (výklad katolické etiky)

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání výboru Klubu křesť.demokratů


památka sv.Timoteje a Tita, biskupů Středa 26.ledna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za nemocné ve farnosti

Čtvrtek 27.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Bohumila Imramovského a rodiče

památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Pátek 28. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Sedláčka, rodiče a rod Částečků

Sobota 29.ledna

v 16.00 Oudoleň – za Elišku Holasovu, rodiče Klepetkovy a Holasovy

4.neděle v mezidobí A Neděle 30.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a Jana Bořila

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

+ křest Helena Sobotková

v 16.00 Velká Losenice – Losík – výroční schůze Klubu křesť.demokratů farnosti


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – Čt 14.00-14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2011

Všeobecný : Aby bohatství stvoření bylo ceněno jako vzácný Boží dar,

zachováváno a zpřístupňováno všem lidem

Misijní : Aby křesťané dospěli k plné jednotě a vydávali celému lidskému pokolení svědectví o tom, že Bůh je otcem všech

Národní: Aby všichni pokřtění v církvi přijímali dar svého křtu jako základ pro svůj život a jako vstupní bránu ke spáse i ke všem ostatním svátostem

Místní : Aby jednota ve víře a lásce začínala a byla předávána v rodinách farnosti