Neděle 22. ledna     3. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla

v 17.00 Sázava – evangelický kostel – ekumenická bohoslužba

 

Pondělí 23. ledna

v 8.00 Velká Losenice –  za rodiče Švecovy, syna Jana

 

Středa 25. ledna     svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Blaženu a Jana Machovy, rod Machů a Sedláků

 

Čtvrtek 26. ledna     památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

17.00 Sázava – eucharistická oběť

 

Pátek 27. ledna

v 18.00 Velká Losenice za  Miroslavu Zachovou

 

Sobota 28. ledna     památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 29. ledna     4. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za  rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

 


 

 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 8,23b-9,3

žalm 27

1Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Čt

2 Tim 1,1-8

žalm96

Lk 10,1-9

Po

Žid 9,15.24-28

žalm 98

Mk 3,22 – 30

Žid 10,30

žalm 37

Mk 4,26-34

Út

Žid 10,1-10

žalm 40

Mk 3,31-35

So

Žid 11,1-2.8-19

Lk 1

Mk 4,35-41

St

Sk 22,3-16

žalm 117

Mk 16,15-18

Ne

Sof 2,3 3;12-13

žalm 146

1 Kor 1,26-31

Mt 5,1-12a