3.neděle v mezidobí BNEDĚLE 21. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 

Pondělí 22 . ledna

v 18.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církveStředa 24.ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Václava a Annu Švecovy, syna Jana a sestry Marii a Martu

 

svátek Obrácení sv.Pavla, apoštolaČtvrtek 25.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

památka sv.Timoteje a Tita, biskupůPátek 26.ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu a Fiedlerovu a Novotnovu

 

Sobota 27 . ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

4. neděle v mezidobí BNeděle 28. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za živé a zemřelé rodiny Pavlasovy, Teclovy, Tonarovy a Starých

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala,manželku,rodiče a syna Petra

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara -čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2018

Evangelizační : Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích

mohli svoji víru žít v plné svobodě

Národní : Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi

Farní: Aby jednota ve víře a lásce začínala a byla předávána v rodinách farnosti