Neděle                                      23. října                         30. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a syna Stanislava

+ křest Štěpánka Broncová

v 11.00 Velká Losenice –  za Jaromíra Bauera,rod Bauerů, Chvátalů a Pojmanů

 

Pondělí                                         24. října

v 19.00  Velká Losenice – za rodiny  Zikmundovy a rodiny Veselovy z Račína

 

Úterý                                            25.října

v 19.00  Velká Losenice – za  rodiny Černých

 

Středa                                           26. října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Sobota                                          29. října

v 17.00  Oudoleň –  za rodiče a děti rodiny Holasovy, Zvolánkovy a Jelínkovy

 

 


 

 

konec letního času 03:00 – 02:00 

Neděle                                      30. října                         31. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky – výročí posvěcení kostela

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a rody Veeselých

v 11.00 Velká Losenice –  za rodinu Musilovu,Fiedlerovu a Novotnovu


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření:

Velká Losenice – pondělí – hodinu před eucharistickou obětí

 

Modlitba růžence:


Velká Losenice

pondělí,úterý,středa – před euch. obětí,

čtvrtek,pátek, sobota – 17.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

středa v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc říjen  2016

Všeobecný :   Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační : Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní:  Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Farní : Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii.