Neděle                      27.října slavnost Výročí posvěcení kostela

v 10.00  Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

11.00 -14.00 – Velká Losenice – farní shromáždění


Středa                                30.října svátek Výročí posvěcení katedrály

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého.ob.rodiče a Havlíčkovy

 

Čtvrtek                               31. října

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek                                  1. listopadu            slavnost  VŠECH  SVATÝCH

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránského a celý rod

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovu a duše v očistci

v 19.00  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota            2.listopadu   VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

v 8.00 Velká Losenice – na poděkování Bohu za 40let společného života s prosbou

o Boží požehnání do dalších společných let

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a celý rod

 

Neděle                       3. listopadu 31.neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice – za  farníky + ADORACE

v 9.30    Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu a Němcovu

v 11.00  Velká Losenice – za rodinu Kubíčkovu,Jirkovu a Němcovu

+ křest Dora Augustinová , Sabina Konfrštová


 

Farní knihovna :

Velká Losenice –  neděle  9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – pátek – kostel – 14.20-14.45 hod.

sobota – kostel – 9.00-9.20 hod.

Velká Losenice – středa – zpov.místnost – děti+rodiče – 17.00-17.45 hod.

pátek – zpov.místnost – 16.00-17.50 hod.

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

středa – před euch.obětí,pondělí,úterý, čtvrtek – 17.00 hod. neděle 7.20 a 10.20

Malá Losenice

čtvrtek v 17.30., neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle 27.10. v 18.00 hod.

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  listopad  2019

Evangelizační : aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní : Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Farní :   Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti