Neděle 5. listopadu     31. neděle v mezidobí

8.00 Velká Losenice  –   za farníky + ADORACE

9.30 Havl. Borováza  Evu a Karla Sobotkovy, za živé a + členy rodiny Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – za  rodinu Veselých, Zikmundovu a Jinkovu

 

Pondělí 6. listopadu

v  8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 8. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Boženu a Václava Milfaitovy a rod Machů

 

Čtvrtek 9. listopadu     svátek Posvěcení lateránské baziliky

v 15.00 Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť pro děti a mládež

v 18.00  Malá Losenice  – za živé a zemřelé obyvatele M.Losenice

(17.30 – sv.smíření)


Pátek 10. listopadu     památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církve

v 18.00  Velká Losenice  –  za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

 

Sobota 11. listopadu     památka sv.Martina, biskupa

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 12. listopadu     32. neděle v mezidobí

8.00 Velká Losenice  –   za farníky

9.30 Havl. Borováza  Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru Marii

11.00 Sázava – za  Jaroslava Jaroše, manželku, rodiče a sourozence

 

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová –  fara – čtvrtek – 14.00 – 14.50 hod.

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mal 1,14b- 2,2b.8-10

žalm 131

1 Sol 2,7b-9.13

Mt 23,1-12

Čt

Ez  47,1-2.8-9.12

žalm 46

Jan 2,13-22

Po

Řím 11,29-36

žalm 69

Lk 14,12-14

Řím 15,14-21

žalm 98

Lk 16,1-8

Út

Řím 12,5-16a

žalm 131

Lk 14,15-24

So

Řím 16,3-9.16.22-27

žalm 145

Lk 16,9-15

St

Řím 13,8-10

žalm 112

Lk 14,25-33

Ne

Př 31,10-13.19-20.30-31

žalm 128

1 Sol 5,1-6

Mt 25,14-30