svátek Posvěcení lateránské bazilikyNeděle 9.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka

 

památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církvePondělí 10. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za Bohumilu a Františka Jadrných

 

památka sv.Josafata, biskupa a mučedníkaStředa 12. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Františku a Aloise Roseckých, jejich rodiče a ten celý rod

 

památka sv.Anežky České, pannyČtvrtek 13. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Bořilovu

 

Pátek 14. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Wasserbauerovou, manžela,rodiče a sourozence

 

33. neděle v mezidobíNeděle 16. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jiřího a Růženu Stránských

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Lemperovu a Plevovu

 


Svátost smíření

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2014

 

Všeobecný : Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.

Misijní : Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a

řeholnice.

Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem

svého života směřujeme vědomě.

Místní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno

naší modlitbou.