33. neděle v mezidobíNeděle 16. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jiřího a Růženu Stránských

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Lemperovu a Plevovu

 

památka sv.Alžběty Uherské, řeholnicePondělí 17. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 19. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

Čtvrtek 20. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Bořilovu

 

památka Zasvěcení Panny Marie v JeruzaléměPátek 21. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Loukotovu, Němcovu a Novotnovu

 

Slavnost Ježíše Krista KráleNeděle 23. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých, rodinu Fialovu

v 9.30 Havl.Borová – za Františka a Stanislavu Zvolánkovy

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2014

 

Všeobecný : Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.

Misijní : Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a

řeholnice.

Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem

svého života směřujeme vědomě.

Místní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno

naší modlitbou.