slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLENeděle 25.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých a Fialovu

 

Pondělí 26.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 28.listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Kšicu

 

Čtvrtek 29.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu a oboje rodiče

 

svátek sv.Ondřeje, apoštola Pátek 30 .listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy, Burešovyi a Václava Pechu

 

Sobota 1.prosince

v 16.00 Oudoleň – za Miroslava a Marii Zvolánkovy, rodiče a celý rod

 

1.neděle adventní CNeděle 2.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a Jaroslava Stehlíka

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Šeredovu a Pátkovu

 


 

Svátost smíření:


Velká Losenice – pátek 17. 00 – 17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel – před euch.obětí

 

Farní knihovna – Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2012

Všeobecný : Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami

Misijní : Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.

Národní : Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.

Místní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista o Vánocích, na konci našeho života i na konci času.