slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Neděle 21. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Josefa Havlíčka a jeho syna

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy,Burešovy a Václava Pechu

+ křest Dora Černá

památka sv.Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníkůStředa 24.listopadu

v 17.00 Velká Losenice –eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Jana Zacha a manželku, rodinu Pospíchalovu a Martinů

Čtvrtek 25.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Sedlákovu a Bencovu

Pátek 26.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – rodiny Veselých a Zikmundovy

Sobota 27. listopadu

v 16.00 Oudoleň – za Amálii, Marii a Ludmilu Holasových a ten celý rod

1. neděle adventní A Neděle 28. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová -Františka Stránského,manželku, syna,dceru,zeťě a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za Martu a Eduarda Machovy,dva syny a ob. rodiče


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Svátost smíření:

Velká Losenice: hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová : čtvrtek 14.15-14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2010

Všeobecný : Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpoře křesťanského společenství a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu k radikální změně života

Misijní : Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy svých biskupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí celosvětového misijního poslání Božího lidu

Národní: Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester

Místní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě vedlo farnost ke spáse