4. neděle postníNeděle 15. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovy, bratra, syna a zeťě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovou

 

Pondělí 16. března

v  18.00 Velká Losenice za rodinu Vosmekovu,Šoobovu,Jiroušovu, živé a + těchto rodů

 

Úterý 17.března

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (v 17.00 – sv.smíření)


Středa 18. března

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež


Čtvrtek 19. března slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie

v 15.00 Havlíčkova Borová – za P.Josefa Andrese + udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod,P. Jaroslava Bošinu a

P. Josefa Vlacha + udílení sv.nemocných


Pátek 20. března

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Smejkalovy

 

Sobota 21. března

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Bence,oboje rodiče,sourozence a manžele

Hospodkovy (v 15.15 – sv.smíření)

 

5. neděle postníNeděle 22. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou,Josefa Henzla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Růžičkovy a Jarošovy

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek -hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 13.45 –14.40

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2015

 

Všeobecný :.Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti

Misijní : Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich přínos,kterým přispívají k životu církve.

Národní: Za sílu odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovávají nenávist

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků

 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15. – a od 10.15 hod.

 

úterý,čtvrtek

sobota od 17.00

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod