Neděle 30. ledna     4. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých, snachu a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

v 17.00 Sázava – kostel Panny Marie Karmelské – ekumenická bohoslužba

 

Pondělí 31. ledna     památka sv. Jana Boska, kněze

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Středa 2. února       svátek Uvedení Páně do chrámu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jana Smejkala a rodiny Smejkalovy a Jonákovy

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku a dceru

Čtvrtek 3. února

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele M. Losenice

v 17.30 – sv. smíření


Pátek 4. února

v 18.00 Velká Losenice – za Miroslavu a Jiřího Zachovy a celý rod

v 18.45 Havlíčkova Borová – Vitus – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 5. února     památka sv. Agáty, panny a mučednice

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 6.února     5. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 1,4-5.17-19

Žl 71,1-2.3-4

1 Kor 12,31 – 13,13

Lk 4,21-30

Čt

1 Král 2,1-4.10-12

1 Kron 29,10bc

Mk 6,7-13

Po

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a

Žl 3, 2-3.4-5.6-8b    Mk 5,1-20

Sir 47,2-13 (řec. 2-11)

Žl 18,31.47+50.51

Mk 6,14-29

Út

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,4

Žl 86,1-2.3-4

Mk 5,21-43

So

1 Král 3,4-13

Žl 119,9.10.11

Mk 6,30-34

St

Mal 3,1-4

Žl 24,7.8.9.10

Žid 2,14-18

Lk 2,22-40

Ne

Iz 6,1-2a.3-8

Žl 138,1-2a.2bc+3.4-5.7c-8

1 Kor 15,1-11

Lk 5,1-11