Neděle 31. ledna     4. neděle v mezidobí

(vždy do 10% kapacity kostela)

Velká Losenice – 9.00-17.00 ADORACE

v 9.00, 11,00 a 17.00 podávání sv. přijímání

Sázava – 11.00-16.00 ADORACE

v 11.00 a 16.00 – podávání sv. přijímání

 

Úterý     2. února     svátek Uvedení Páně do chrámu

v 18.00 – Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání

(požehnané svíce do rodin)

 

Neděle 7. února     5. neděle v mezidobí

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice –  za  Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Sázava – za farníky

(případná změna bude včas nahlášena)

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2021

Všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla  ochotna je vyslechnout.

Národní: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Farní: Aby modlitba farnosti pomáhala těm, kteří jsou v těchto podmínkách připravováni na přijetí svátostí.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dt 18,15 – 20

žalm 95

Kor 7,32 – 35

Mk 1,21b-28

Čt

Žid 12,18-19.21 – 24

žalm 48

Mk 6,7 – 13

Po

Žid 11,32-40

žalm 31

Mk 5,1-20

Žid 13,1 – 8

žalm 27

Mk 6,14 – 29

Út

Mal 3,1 – 4

žalm 24

Žid 2,14 – 18

Lk 2,22 – 40

So

Žid 13,15 – 17.20 – 21

žalm 23

Mk 6,30 – 34

St

Žid 12,4 – 7 .11-15

žalm 103

Mk 6,1 – 6

Ne

job 7,1 – 4.6 – 7

žalm 147

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29 – 39