Neděle 3. února             4.neděle v mezidobí  C

v 8.00    Velká Losenice –  za  farníky  + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová-  za  rodinu Veselých a Štelzlovu

v 11.00  Velká Losenice   –  za  Břetislava Roseckého,rodiče a bratra

 

Pondělí                                         4.února

v  8.00 Velká Losenice –   eucharistická oběť

 

Středa                       6.února    památka sv.Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

v 17.00 – Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

 

Čtvrtek                                          7.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00  Vepřová – za živé a  zemřelé obyvatele Vepřové  (17.00 – sv.smíření)

 

Pátek                                             8.února

v 18.00 Velká Losenice –   za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota                                           9.února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle 10. února             5. neděle v mezidobí  C

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová –  za  Ladislava Hájka,Bedřicha Tonara a celý rod

v 11.00  Sázava – za rodinu Beranovu a Roseckých

 


Farní knihovna:

Velká Losenice –   9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc únor  2019

Evangelizační : za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi,

nucené prostituce a násilí.

Národní : je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem

Farní : Aby  příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

ke Kristu, farnímu společenství a církvi