Neděle 29. ledna     4. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a snachu

v 11.00 Velká Losenice – za  rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Pondělí 30. ledna

v 8.00 Velká Losenice –  za rodinu Grůzovu a Švaslovu

 

Středa 1. února   

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Čtvrtek 2. února     svátek Uvedení Páně do chrámu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou, Bohuslava Málka a celý rod

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

 

Pátek 3. února

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota 4. února

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 5. února     5. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za  Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sof 2,3 3;12-13

žalm 146

1 Kor 1,26-31

Mt 5,1-12a

Čt

Mal 3,1-4

žalm 24

Lk 2,22-40

Po

Žid 11,32-40

žalm 31

Mk 5,1-20

Žid 13,1-8

žalm 27

Mk 6,14-29

Út

Žid 12,1-4

žalm 22

Mk 5,21-43

So

Žid 13,15-17.20-21

žalm 23

Mk 6,30-34

St

Žid 12,4-7.11-15

žalm 103

Mk 6,1-6

Ne

Iz 56,7-10

žalm 112

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16