4.neděle v mezidobí BNeděle 29. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých,rod Veselých a rod Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

památka sv.Jana Boska, kněze Úterý 31. ledna

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa 1.února

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Boženu Niklovou

svátek Uvedení Páně do chrámuČtvrtek 2.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Pátek 3.února

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

v 18.45 – Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 4.února

v 16.00 Oudoleň – za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Málkovy

5.neděle v mezidobí BNeděle 5.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl.Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00-11.00


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – úterý 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2012


Všeobecný : Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů

Misijní : Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním

Neděle 29. ledna 4.neděle v mezidobí B

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých,rod Veselých a rod Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

Úterý 31. ledna památka sv.Jana Boska, kněze

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa 1.února

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Boženu Niklovou

Čtvrtek 2.února svátek Uvedení Páně do chrámu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Pátek 3.února

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

v 18.45 – Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

Sobota 4.února

v 16.00 Oudoleň – za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Málkovy

Neděle 5.února 5.neděle v mezidobí B

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl.Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

————————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – 9.00-11.00

Svátost smíření : Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – úterý 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2012

Všeobecný : Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů

Misijní : Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním