4.neděle v mezidobí Neděle 31. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Zdražilovu a Svobodovu + křest Jiří Ronovský

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

Svátek Uvedení Páně do chrámuÚterý 2. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Mokrých a Stránských

v 18.00 Velká Losenice za rodiče Mokrovy, Zichovy a Chromých

Středa 3. února

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

Čtvrtek 4. února

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé osadníky (od 17.00 sv.smíření)

památka sv.Agáty, panny a mučednicePátek 5. února

v 18.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku, syna a dceru

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání pastorační a ekonomické rady

památka sv.Pavla Mikiho a druhů, mučedníkůSobota 6.února

v 16.00 Oudoleň – za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Málkovy

5.neděle v mezidobí Neděle 7. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Janu Málkovou a Jana Bořila

v 11.00 Velká Losenice – za Justinu Uttendorfskou, manžela a oba syny

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2010

Všeobecný : Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy

dospívali k poznání jediného pravého Boha.

Misijní : Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.

Národní: Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.

Místní : Aby tak jako pro Simeona, bylo i pro nás setkání s Kristem vrcholem

našeho pozemského života.