4.neděle velikonočníNeděle 17.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

+ křest Tomáš Němec

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 

Pondělí 18.dubna

v 19.00 Velká Losenice za Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Středa 20.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

Čtvrtek 21.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za manželé Pivničkovy

 

Pátek 22.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Pátka,rod Pátků, Remsů a Pařilů

 

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníkaSobota 23.dubna

v 17.00 Oudoleň – za živé a zemřelé farníky Oudoleně

 

5.neděle velikonočníNeděle 24.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Romana Bruknera a celý rod Bruknerů

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta, oboje rodiče a celý rod

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2016

Všeobecný: Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji

neocenitelnou práci

Evangelizační: Aby afričtí křesťané uprostřed politicko – náboženských střetů

vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista neutuchající

modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

Národní: Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi

hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev

jako rodinu a našli v ní svůj domov

Farní: Aby velikonoční obnova křestního slibu proměnila katolíky naší farnosti