5. neděle postní A Neděle 10. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + žehnání sousoší na křtitelnici

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Marii Novotných a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za + členy rodiny Píbilovy, Hejnovy, Zachovy a Josefa Bureše

Pondělí 11.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

(výklad katolické etiky)

v 19.45 – Velká Losenice – Losík – setkání výboru Klubu křesť. demokratů


Středa 13.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 14.dubna

v 15.00 Havl. Borová – za rodinu Štefáčkovu a Zvolánkovu a Nejedlých

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(18.00 – sv.smíření)


Pátek 15. dubna

v 19.00 Velká Losenice- za Marii a Josefa Havlíčkovy,Miloslava a Josefa Starých a Františka Stejskala

Sobota 16. dubna

8.00-11.00 Velká Losenice – Velikonoční svátost smíření

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslavu a Františka Janáčkovy a rodiče

Květná (pašijová) neděle Neděle 17. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Růžičkovy a Segeťovy


Křížové cesty:

Velká Losenice

úterý, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

pondělí, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. pátek, 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30-14.45 – velikonoční sv.smíření

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2011

Všeobecný : Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.

Misijní : Aby misionáři hlásání evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.

Národní: Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

Místní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.