6. neděle velikonoční Neděle 9. května

v 8.00 Velká Losenice – za P. Jana Smejkala /100 let/

v 9.30 Havl. Borová – za rod Paulíčků, Loubků a Cimplů

v 11.00 Velká Losenice – za + členy rodiny Pibilovy, Zachovy, Hejnovy a Josefa Bureše

v 13.00 – Velká Losenice – Losík – komentovaná výstava k 100.výročí narození P.Jana Smejkala z Pořežína

ve 14.00 – Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám


Pondělí 10. května

v 19.00 Velká Losenice – za celý rod Matoušků a Morkusů

Středa 12.května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Miloslava Kubáta a P.Antonína Bratršovského

Slavnost Nanebevstoupení PáněČtvrtek 13 .května

v 15.00 Havl.Borová – za rodinu Zvolánkovu a Nejedlých

v 17.00 Velká Losenice–Losík– Antarktida – přednáška Ing.Libora Ambrozka

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Malého, manželku a syna

svátek sv. Matěje, apoštola Pátek 14. května

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé osadníky (18.00 – sv.smíření)

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání vedoucích na letní dětský tábor


Sobota 15. května

ve 14.00 Velká Losenice – farní areál – dětský den – Borec Vysočiny

v 17.00 Oudoleňza celý rod Karla a Anny Musilových

7. neděle velikonoční Neděle 16. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za Josefa Konfršta živé a zemřelé členy rodiny Konfrštovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Nedělků a Lacinů

———————————————————————————————–

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Farní knihovna : – Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Májové pobožnosti:

Velká Losenice po, út, čt, pá, so – 18.30, st – 16.30 hodin neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.30 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.30 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2010

Všeobecný : Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionu žen a dětí.

Misijní : Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.

Národní: Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí

Místní:Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem