6.neděle velikonoční CNeděle 5. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Miroslava a Marii Zvolánkovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, rod Havlíčků a Holasů

+ křest Rozálie Pátková


Středa 8. května

v 10.30 Velká Losenice – pohřeb pana Františka Sedláka (*1946)


slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚČtvrtek 9. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Klementovu

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Blaženu Machovy,rodiče a dceru Marii

 

Pátek 10. května

v  19.00 Velká Losenice – za Františka Malého, manželku a syna

 

Sobota 11. května

Farní shromáždění

9.30 – slavnostní eucharistická oběť za farní svaz

10.30 – žehnání sochy sv. Jana Nepomuka Neumanna,

uložení jeho ostatku do obětního stolu

10.45 – modlitba – slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

11.00 – koncert sourozenců van Overloop (harmoniky, varhany)

12.00 modlitba Anděl Páně

Odpolední kulturně sportovní program – např. Losenická pětka


7. neděle velikonoční CNeděle 12. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovi a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Ladislava a Marii Jíchovy, oboje rodiče a dceru Evu

 


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

18.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová čtvrtek 14.30 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň

sobota 19.00 hodin

neděle 19.00 hodin

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – 18.00-18.45 hod. – pátek

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2013

Všeobecný: Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhoně a podle svého svědomí

Misijní : Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce,zcela oddané hlásání evangelia.

Národní:Aby děti již v rodině dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru