Neděle 9. května – 6. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Kynclovy a dceru Marii

v 11.00 Sázava – za rodinu Ledvinkovu, Pokornovu a Fraiovu

 

Pondělí 10. května

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 12. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Němce, manželku, syna a rod Roseckých a Salašů

 

Čtvrtek 13. května – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Sobota 15. května

v 17.00 Havlíčkova Borová – za farníky

v 18.30 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovou + křest Matěj Stehno, Filip Špinar


Neděle 16. května – 7. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za Miroslava Machovu, syna a oboje rodiče

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru Marii

v 11.00 Sázava – eucharistická oběť

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2021

Všeobecný: Modleme se za ty, kdo  nesou  odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Národní: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu. A prosíme, abychom byli  světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru.

 


 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí až pátek

středa

sobota, neděle

18.30 hod

16.30 hod

18.00 hod

Malá Losenice

sobota, neděle

18.45 hod

Sázava

neděle

10.30 hod

Vepřová

sobota, neděle

19.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

16.30 hod

18.30 hod

Oudoleň

neděle

19.00 hod

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 10,25-26.34-35.44-48

žalm 98

Jan 4,7-10

Jan 15,9-17

Čt

Sk 1,1-11

Žl 47,2-3.6-7.8-9

Ef 4,1-13

Mk 16,15-20

Po

Sk 16,11-15

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Jan 15,26 – 16,4a

Sk 1,15-17.20-26

žalm 113

Jan 15,9-17

Út

Sk 16,22-34

Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8

Jan 16,5-11

So

Sk 18,23-28

Žl 47,2-3.8-9.10

Jan 16,23b-28

St

Sk 17,15.22-18,1

Žl 148,1-2.11-12.

Jan 16,12-15

Ne

Sk 1,15-17.20-26

žalm 103

1 Jan 4,11-16

Jan 17,11b-19