7.neděle v mezidobí A Neděle 20.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu + křest Jan Musil

Středa 23. února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za živé i + členy rodiny Hudečkovy, Machovy a Nedělkovy

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem

Čtvrtek 24.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

Pátek 25.února

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa a Boženu Belanovy,sourozence a oboje rodiče

Sobota 26.února

v 16.00 Oudoleň – za zemřelé farníky obce Oudoleně

8.neděle v mezidobí A Neděle 27.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Eduarda a Martu Machovy, dva syny a oboje rodče


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2011

Všeobecný : Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti

Misijní : Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti

Národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí

Místní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah nejen v rodinách

těchto dětí ke Kristu , farnímu společenství a církvi.