7. neděle velikonočníNEDĚLE 13.května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Píbilovy a syna Petra

křest Jiří Novotný

v 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

 

svátek sv. Matěje, apoštolaPondělí 14.května

v 8.00 Velká Losenice – za Stanislava Sobotku a ten rod

 

svátek sv.Jana Nepomuckého,Středa16 .května

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Králíčkovou, manžela, syna Josefa a Annu Štěpánkovou

Čtvrtek 17. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Klementovu

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)

 

Pátek 18. května

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Ludmilu Lacinovy a oboje rodiče

 

Sobota 19.května

v 5.00 – odjezd autobusů na biskupské svěcení Mons.Z.Wasserbauera do Prahy

 

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHONeděle 20. května

v 8.00 Velká Losenice -za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Havlíčka,rodiče,rod Jonáků a Pospíchalů

křest Robin Kalců

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna Františka

 


Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

středa v 16.30 pondělí, úterý, čtvrtek ,pátek, sobota -18.30

 

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 18.45 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

úterý v 18.00 hod. čtvrtek 14.15

neděle 18.00 hod

Oudoleň

středa, pátek,neděle v 19.00

sobota v 16.15 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2018

Evangelizační :aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou

odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní : za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje

Farní:Aby úcta k Panně Marii posilovala víru farníků a tím i celé farnosti