Neděle                          2.června                        9. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Peršíkov –  poutní – za živé a  zemřelé  obyvatelé Peršíkova
v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Pospíchalovy, Lemperovy  a  Vítu Pospíchalovou +křest Elen Marie Polreichová

Pondělí                3 .června   památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků

v 8.00 Velká Losenice –  za rodinu Čumplovu a Danielovu

Středa           5 . června   památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka

v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládež za  Marii a Jana Machovy, rod Machů a Milfaitů

Čtvrtek                        6.června

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.00 – sv.smíření)

Pátek           7. června      slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO  SRDCE JEŽÍŠOVA      

v 15.00 Havlíčkova Borová  – za rodiče Mokrých, Stránských a Pivničků
v 19.00 Velká Losenice – za  Miloslava Nedělku, bratra a rodiče Machovy, 2 syny a snachu
v   19.45  Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

Sobota                  8 .června   památka  Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v 7. 45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje
v 15.00  Oudoleň – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Oudoleně

 Neděle                                 9.června                        10. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých, snachu a celý rod
v 11.00 Sázava – za Jiřího Pokorného


Boží  slovo v liturgii

NeDt 5,12-15 
žalm 81
2Kor 4,6-11     
Mk 2,23-3,6
Čt2 Tim 2,8-15 
Žalm 25,4-5ab.8-9.10+14         
Mk 12,28b-34
Po2 Petr 1,2-7 
Žalm 91,1-2.14-15ab.15c-16      
Mk 12,1-12
Oz 11,1.3-4.8c-9 Iz 12,2-3.4bcd.5-6 
Ef 3,8-12.14-19  
Jan 19,31-37
Út2 Petr 3,12-15a.17-18  
Žl 90,2.3-4.10.14+16   
Mk 12,13-17
SoIz 61,9-11 
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd  
Lk 2,41-51
St2 Tim 1,1-3.6-12
Žalm 123,1-2a.2bcd 
Mk 12,18-27
NeGn 3,9-15
Žl 130,1-2.3-4.5-6a.6b-8
2 Kor 4,13 – 5,1      
Mk 3,20-35