Chvála Kristu!

Do odvolání jsou zrušeny mše nejen o nedělích, ale i ve všední dny, stejně tak i pobožnosti křížové cesty (případně růžence a dalších). Sv. pomazání nemocných bude udělena v kostele (ale i jednotlivě v rodinách) až po odvolání zákazu.

Ve vážných případech je možné kněze zavolat.

Váš duchovní správce

P. Daniel

 

ADORACE OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

Psát se na určitou hodinu.

Adorace může pouze rodina, anebo 2 lidé. Nikdo jiný v té době nesmí v kostele být.

Možné se napsat ve vchodu kostela od pondělí 6.4.2020 do středy 8.4.2020 v době 9.00-15.00 hod., kdy bude vchod odemčen.

V té době je také možné zakoupit požehnané velikonoční svíce (či paškálky).

Prožití Velikonoc v blízkosti Krista a blízkých vyprošuje a žehná

P. Daniel

 

 

Program online přenosů bohoslužeb je možné sledovat zde: www.mseonline.cz

 

Boží slovo v liturgii

Odkaz na texty liturgie pro jednotlivé dny: www.vira.cz

 

V tomto týdnu se počítá s těmito intencemi:

za Františka Bořila, živé a zemřelé členy rodiny Bořilovy a duše v očistci

za rodinu Stránských a Klementovu

za rodinu Pivničkovu, Stránských a Škarvadovu

za všechny živé a zemřelé z rodiny Pavlasovy,Teclovy, Tonarovy, Starých a všechny nenarozené děti

za rodinu Sedlákovu, Hančovu a vnučku Janičku