Neděle 21. listopadu   slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu, Havlíčkovu, Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Středa 24. listopadu   památka sv. Ondřeje Dũng Ląca, kněze a druhů, mučedníků

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež za rodiny Jarošovu, Vytlačilovu, Kubátovu a Novotných

 

Čtvrtek 25. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Němcovy, syna a manžele Henzlovy

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Sázava – za Ludmilu a Jana Lacinovy a celý rod

 

Pátek 26. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, bratra a oboje rodiče

 

Sobota 27. listopadu

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 28. listopadu   1. neděle adventní C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Zeleného, rodiče Zelených a Ondřejkovy a bratra Zdeňka

v 11.00 Velká Losenice – ZRUŠENA

 

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice – zpov. míst. – pátek – 17.30–17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – 14.00–14.50 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dan 7,13-14

žalm 93

Zj 1,5-8

Jan 18,33b-37

Čt

Dan 6,12-28

Dan 3,68.69.70.71.72

Lk 21,20-28

Po

Dan 1,1-6.8-20

Dan 3, 52.53.54.55.56

Lk 21,1-4

Dan 7,2-14

Dan 3,75.76.77.78.79.80.81

Lk 21,29-33

Út

Dan 2,31-45

Dan 3, 57.58.59.60.61

Lk 21,5-11

So

Dan 7,15-27

Dan 3,82.83.84.85.86.87

Lk 21,34-36

St

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Dan 3, 62.63.64.65.66.67

Lk 21,12-19

Ne

Jer 33,14-16

Žl 25,4-5ab.8-9.10+14

1 Sol 3,12 – 4,2

Lk 21,25-28.34-36