Neděle 12. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Havlíčkovy, syna, rod Jonáků a  Pospíchalů

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a  zemřelé obyvatele Vepřové

 

Pondělí 13.června     památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

v 8.00 Velká Losenice – za nemocnou Aničku Sobotkovu

 

Středa 15. června

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Aloise Roseckého, manželku. Františku Čumplovou a zetě Josefa

 

Čtvrtek 16. června     slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

v 14.00  Havlíčkova Borová   – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – za  Marii a Antonína Fiedlerovy, dceru  Stanislavu a Marii

v 15.45 Havlíčkova Borová – fara – setkání rodičů s duchovním správcem

v 19.00 Velká Losenice – na poděkování za 70 let života

 

Pátek 17. června

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb paní Heleny Juránkové (*1936)


Sobota 18. června

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 19. června     12. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy, sourozence a ob. rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla a oboje rodiče

 


 

Sv. smíření

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30-18.55 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Př 8,22-31

Žl 8,4-5.6-7.8-9

Řím 5,1-5

Jan 16,12-15

Čt

Gn 14,18-20

Žl 110,1.2.3.4

1 Kor 11,23-26

Lk 9,11b-17

Po

1 Král 21,1-16

Žl 5,2-3.5-6.7

Mt 5,38-42

2 Král 11,1-4.9-18.20

Žl 132,11.12.13-14.17-18

Mt 6,19-23

Út

1 Král 21,17-29

Žl 51,3-4.5-6a.11+16

Mt 5,43-48

So

2 Kron 24,17-25

Žl 89,4-5.29-30.31-32.33

Mt 6,24-34

St

2 Král 2,1.6-14

Žl 31,20.21.24

Mt 6,1-6.16-18

Ne

Zach 12,10-11

Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Gal 3,26-29  Lk 9,18-24