slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENeděle 15.června

v 8.00 Velká Losenice- za Jiřího Niedermertla,rodiče,rodinu Henzlovu a Šeredovu

v 9. 30 Havl.Borová poutní za rodiče Holcmanovy děti a celý rod

v 11.00 Vepřovápoutní za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Úterý 17.června

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Miloslava Starého a rod Havlíčků

 

Středa 18.června

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 16.15 – Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Jana a Ludmilu Lacinovy

 

slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚČtvrtek 19.června

v 14.00 Havlíčkova Borová- fara – sv.smíření pro děti a rodiče+nácvik s dětmi

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Josefa Henzla,Annu Sochaničovou a oba rody

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pátek 20.června

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu a Pátkovu

 

Sobota 21.června

v 9.00 Velká Losenice – Losík – sv.smíření pro děti a rodiče

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Rosických a Karasovu

 

12.neděle v mezidobí ANeděle 22.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.svaté přijímání

v 9. 30 Havl.Borováza Bohumila a Annu Doležalovy,rodiče a sourozence

z ob.strany + 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jiřího Dejmalovy, rodiče a syna Petra

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – 18.00- 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00 – 14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2014

Všeobecný : Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci,kterou potřebují

k důstojnému životu

Misijní : Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské

kořeny

Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci

Místní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.