Květná (pašijová) neděle ANeděle 9.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Jiřinu a Františka Ondráčka a rodinu Ondráčkovou

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny

 

Pondělí 10. dubna

v 19.00 Velká Losenice za Emílii Paulíčkovou, manžela, rodiče a sourozence

 

ZELENÝ ČTVRTEKČtvrtek 13.dubna

v 17.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na památku Večeře Páně

 

VELKÝ PÁTEKPátek 14.dubna

v  6.00 Velká Losenice – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova Borová – Křížová cesta

v 15.00 Havlíčkova Borová – Velkopáteční obřady

v 16.45 Velká Losenice – Křížová cesta – začátek na hřbitově

v 17.30 Velká Losenice – Velkopáteční obřady

 

BÍLÁ SOBOTASobota 15. dubna

v 18.00 Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie

v 20.30 Velká Losenice – Velikonoční vigilie

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 16.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Bořila,rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Věru a Ladislava Linhartovy,syna Jiřího a rod Linhartů a Petráňů

 


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

úterý, středa

od 18.00.hod

Malá Losenice

neděle kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2017

 

Evangelizační : Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání

mládeže v Olomouci.

Farní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků