Neděle 9. dubna ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Stanislava Neuvirtovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Špačků a živé a zemřelé toho rodu

 

Pondělí 10. dubna

v 8.00  Velká Losenice- za Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy, dceru Stanislavu a Marii a oboje rodiče

 

Úterý 11. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Zachovu

 

Středa 12. dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii a Oldřicha Dobrovolných, ten rod a rod Jágrů

 

Sobota 15. dubna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 16. dubna     2. neděle velikonoční  A – Božího milosrdenství

v 8.00 Velká Losenice  za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa Roseckého, syna Josefa, Josefa Grigara a Josefa Sedláka

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Sk 10,34a.37-43

Žl 118,12.16ab

Kol 3,1-4

Jan 20,1-9

Čt

Sk 3,11-26

Žl 8,2a+5.6-7.8-9

Lk 24,35-48

Po

Sk 2,14.22b-33

Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11

Mt 28,8-15

Sk 4,1-12

Žl 118,1-2+4.22-24.25-27a

Jan 21,1-14

Út

Sk 2,36-41

Žl 33,4-5.18-19.20+22

Jan 20,11-18

So

Sk 4,13-21

Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21

Mk 16,9-15

St

Sk 3,1-10

Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Lk 24,13-35

Ne

Sk 2,42-47

Žl 118,2-4.13-15.22-24

1 Petr 1,3-9

Jan 20,19-31