ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚNeděle 16.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Bořila, rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Věru a Ladislava Linhartovy,syna Jiřího a rod Linhartů a Petráňů

 

Pondělí 17. dubna

v 8.00 Velká Losenice za Miroslavu a Jiřího Zacha a živé a zemřelé

v 9.30 Havlíčkova Borová – za dobrý úmysl

 

Středa 19.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Mokrých a Zichovy a duše v očistci

 

Čtvrtek 20.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Mokrých z Peršíkova

 

Pátek 21.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Oldřicha a Marii Dobrovolných, ten rod a rod Jágrů

 

Sobota 22. dubna

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslavu a Františka Janáčkovy a oboje rodiče

 

2.neděle velikonoční A – Božího milosrdenstvíNeděle 23.dubna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu + křest Dominik Venc

v 11.00 Velká Losenice- za Jaroslava Weishaupta,oboje rodiče a celý rod

 


 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2017

Evangelizační : Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání

mládeže v Olomouci.

Farní : Aby prožitá adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.