Neděle 4. dubna     slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

v 8.30 Havlíčkova Borová – před kostelem – za Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 10.00 Velká Losenice v areálu far. dvora – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 

Pondělí     5. dubna

v 8.00 Velká Losenice –  za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

v 9.30 Havlíčkova Borová – za farníky

 

Úterý     6. dubna

ve 14.00 Velká Losenice – pohřeb pana Jana Sedláka (*1930)

 

Středa     7. dubna

v 18.00 Velká Losenice – za rod Wasserbauerů, Jarošů a dva syny

Pátek     9. dubna

v 18.00 Velká Losenice – za farníky

(17.30 – sv. smíření)


Sobota     10. dubna

v 16.30 Havlíčkova Borová – za manžela Jaroslava, rodiče Stehnovy a Holasovy

v  18.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Neděle 11. dubna     2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Stanislava Neuvirthovy a celý rod

v 11.00 Sázava – za Františka Linharta, rodiče a duše v očistci

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2021

Všeobecný: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.

Národní: Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

Farní: Aby prožitá adorace naplnila srdce farníků radostí Vzkříšení.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 10,34a.37-43

žalm 118

Kol 3,1-4

Čt

Sk 3,11-26

žalm 8

Lk 24,35-48

Po

Sk 2,14.22B -33

žalm 16

Mt 28,8-15

Sk 4,1-12

žalm 118

Jan 21,1-14

Út

Sk 2,36-41

žalm 33

Jan 20,11-18

So

Sk 4,13-21

žalm 118

Mk 16,9-15

St

Sk 3,1-10

žalm 105

Lk 24,13-35

Ne

Sk 4,32-35

žalm 118

1 Jan 5,1-6

Jan 20,19-31