2.neděle po Narození PáněNeděle 3. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – eucharistická oběť

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů a Pojmanů

Pondělí 4.ledna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

Zjevení PáněStředa 6.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

+ žehnání vody, křídy, kadidla

v 18.00 Velká Losenice – za rodiny Králíčkovu, Tomanovu a Temlovu

+ žehnání vody, křídy, kadidla

Pátek 8. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé rodu Roseckých a Tomáše Hromka

Sobota 9.ledna

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Rosických a děti Kubátovy

svátek Křtu PáněNeděle 10.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu, Danielovu, Machovu

v 9.30 Havl. Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

ve 14.00 – Havlíčkova Borová – náměstí – hra Čtvrtý z mudrců

———————————————————————————————–

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2009

Všeobecný : Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.

Misijní : Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia..

Národní: Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova postoje pro své svědectví o Kristu.

Místní: Aby nás duchovní slavení Vánoční doby přiblížilo tajemství Boží lásky