slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Neděle                          26. května      slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE v 8.00  Velká Losenice    – za farníkyv 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou, Bohuslava Málka a celý rodv 10.30 Vepřová – poutní – za…

Read more

7. týden velikonoční B

Neděle                            12. května                    7.neděle velikonoční v 8.00  Sázava   – za farníkyv 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy,živé a + toho roduv 11.00 Sázava – za   Zdeňka Berana, celý…

Read more

6. týden velikonoční B

Neděle 5. května 6. neděle velikonoční v 8.00 Velká Losenice – za farníkyv 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovouv 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Pibilovy a…

Read more

5. týden velikonoční B

    Neděle 28. dubna 5.neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za farníky v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy,Marii Zychovou a  rodinu Smíškovu v 11.00 Velká …

Read more

4. týden velikonoční B

Neděle 21. dubna 4. neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za farníky v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Václava Krčálovy a strýce Václava v 11.00 Velká  Losenice –…

Read more

3. týden velikonoční B

Neděle 14. dubna 3.neděle velikonoční v 8.00  Velká Losenice – za rodiny Pibilovy, Hejnovy,Zachovy, Burešovy v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu v 11.00 Sázava – za  Jaroslava Jaroše a…

Read more

2. týden velikonoční B

Neděle 7. dubna 2. neděle velikonoční  (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) v 8.00  Velká Losenice – za farníky v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, živé a zemřelé členy rodiny Bořilovy v 11.00…

Read more

Velikonoční oktáv

Neděle 31.března     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ v 8.00  Velká Losenice – za farníky + žehnání pokrmů v 9.30 Havlíčkova Borová– za rodinu Veselých a Štelzovu + žehnání pokrmů v 11.00 Velká Losenice –…

Read more

5. týden postní B

Neděle 17. března     5. neděle postní B v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky  v 9.30 Havl.   Borová – za  Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků v…

Read more