11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letošní dětský tábor se poprvé uskuteční na faře ve Sněžném, a to ve dvou turnusech: I. Turnus: 13. – 20.7. 2024, II. turnus: 20. – 27. 7. 2024. Rodiče si sami mohou vybrat, na který turnus děti pošlou, avšak kapacita každého z turnusů je 30 dětí. Po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus. Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení. Přihlášky jsou vyvěšené na webových stránkách farnosti, později budou dětem distribuovány i v hodinách náboženství. Vyplněné přihlášky mohou rodiče odevzdávat do 12. 5. 2024.            Cena tábora se s platbou pronájmu prostor fary ve Sněžném navýší, a to na 2700 Kč.             Změna prostor proběhne kvůli ozvláštnění programu. Letošním tématem bude                     Zázrak stvoření a přírodní divy světa. Chceme program postavit spíše na venkovních aktivitách a věříme, že nové prostředí nám pomůže vzbudit zájem dětí. Prosíme všechny rodiče, aby věnovali táboru pozornost a poslali své děti. Jak se nám potvrdilo minulý rok, díky táboru a jeho jedinečné atmosféře můžeme s dětmi tvořit farní společenství, do kterého se rádi vracíme.