Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. června 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

Pastorační a ekonomické rada popřála paní Ing.Veronice Růžičkovéz Kopanin k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, J.Uttendorfský, Z.Nedělka, M.Vytlačil, R.Sobotková, M.Lánová,

M.Sobotka.Ing.V.Růžičková, L.Špačková, M.Danielová,P.Malý,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa,

Omluveni: Ing.J.Nevole, F.Nevole, P.Stránský, P.Blažek,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožnostív jednotlivých obcích farností.

Dík všem, kteří podporují modlitbou, brigádami či finančně stavbu kaple v Sázavě.

Poděkování P. Peňázovi za sbírku při Novém Jeruzalému na kapli v Sázavě, panu F. Ledvinkovi za seznámení se stavbou kaple při této akci. Dík za dar na kapli Klubu křesťanských demokratů ze Žďáru nad Sázavou.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů. Poděkování za výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, paní M. Rosecké za věnování břízek. Dík za brigády na posekání trávy.

Dík všem, kteří se podíleli na organizaci pouti ve Vepřové. Na nedělní pouť v Peršíkově připadá 100. výročí narození peršíkovského rodáka kněze P.Josefa Andrese.

Dík paní Mgr. Marii Lacinové s maminkami a dětmi a všem účinkujícím dětem za program na Den matek. Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6. července 2018 v 19.45

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 20.června 2018 v 15.00 hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA na charitu

24. června 2018

 

5. Pouť v Havlíčkově Borové

17.června 2018 eucharistická oběť v 9.30hod

 

6. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2018 v době 10.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod

 

7.TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, prázdniny, dovolená

 

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2018-2019. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 16.5.2018 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv..

Probírali jsme účast na bohoslužbách u dětí připravujících se na přijetí svátostí, účast dětí na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, přihlášky na náboženství na příští rok,

letní tábor pro ministranty. Příští setkání odevzdají katechetky pastorační asistentce výkazy.

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada hovořila o biskupském svěcení Mons.Zdenka Wasserbauera

v Praze a o přípravě na děkovnou mši.sv., kterou bude sloužit v neděli 1.července v 10.00 hod. na farním dvoře ve Velké Losenici.

Prosíme ochotné ženy z farnosti o napečení koláčků na tuto akci! Děkujeme .

 

Ve čtvrtek 26.července 2018 přivítáme, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu.Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

Také jsme hovořili o přípravě svěcení kaple a farním shromáždění v Sázavě, které se uskuteční 16.září 2018 v kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě .

Duchovní správce informoval o schůzce Karmelu z.s., pokračujících pracích a úkolech, které nás ve spojení s tím čekají.

 

Pastorační a ekonomická rada také rozhodla, že plánovaná farní pouť na Šumavu (Klokoty, Sušice, Dobrá Voda u Hartmanic – sv.Vintíř) se přesouvá na příští rok z toho důvodu,

že v letošním roce je již v létě mnoho akcí (děkovná mše Mons.Wasserbauera, 1.sv.přijímání, letní tábor, poutě v obcích farnosti a především svěcení kaple v Sázavě a s tím spojené starosti o dostavbu a přípravu).

 

Hovořili jsme také o setkání ve Vitusu ve čtvrtek 24.5.18, kde se sešli zájemci o zapojení se do zpěvu v H. Borové (vytvoření chr. sboru, zpěv s dětmi). Duchovní správce děkuje všem zúčastněným, děkuje za vstřícnost a zájem.

 

Také jsme probrali stručného průvodce GDPR (příloha z biskupství).Nejzjevněji se to projeví při vydávání potvrzení o křtu (musí přijít osobně žadatel s občanským průkazem).

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 4.5- 31.5.2018

1. Vít Veselý (1)

2. Patrik Strašil (12)

3. Ondřej Dejmal (9)

4. Vít Janáček (6)

5. Pavel Janáček (10)

6. Tomáš Cacek (8)

7. Jan Štefa (2-5)

8. Pavel Štefa (2-5)

9. Matěj Bořil (7)

10. František Bořil (11)

11. Václav Štefa (2-5)

12. Vojtěch Štefa (2-5)

13. Radim Solnička (14)

14. Michal Strašil (13)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 4.5- 31.5.2018

1. Adam Pibil (25)

2. Josef Dvořák (1)

3. Jan Dobrovolný (5)

4. Tomáš Polreich (16)

5. Vojtěch Pibil (-)

6. Vojtěch Špinar (20)

7. Luboš Bratršovský (2)

8. Filip Lacina (9)

9. Jakub Lacina (10)

10. VojtěchLacina (12)

11. David Bratršovský (3)

12. Jakub Blažek (11)

13. Tomáš Sobotka (6)

14. Ondřej Dvořák (24)

15. Kryštof Černý (23)

16. Marek Sobotka (17)

17. Jakub Uttendorfský (19)

18. Jiří Uttendorfský (18)

19. Jan Uttendorfský (-)

20. Radim Sobotka (7)

21. Pavel Pospíchal (-)

22. Matěj Sobotka (14)

23. Miloslav Bratršovský (4)

24. Filip Hošek (8)

25. Ondřej Vytlačil (-)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. KARMEL SÁZAVA z.s.

5.5.2018. Terénní úpravy, setí trávy. Jan Uttendorfský st., Jan Uttendorfský nejml., Růžičková Veronika, Růžička Tomáš.

Vnitřní omítka. Prokop Šenkýř, Kamil Sobotka, Jakub Karel, Jan Karel, Martin Daniel. Celkem 45 hod.

8.5.2018. Klempíři – pan Březka

10.5.2018. Pokládka podlahy na kůru, Michal Sobotka (Malá Losenice), Ladislav Ondráček (Malá Losenice), Zdeněk Hošek (Velká Losenice), Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st. Celkem 17 hod.

Klempíři – pan Březka.

11.5.2018. Pokládka podlahy na kůru, Ladislav Ondráček (Malá Losenice), Zdeněk Hošek (Velká Losenice), František Mach (Velká Losenice). Celkem 9 hod.

12.5.2018. Vrchní omítka, nedodělky na opláštění kaple (fasádní desky), vyrovnání latí na venkovní obklad na lešení. Prokop Šenkýř (Velká Losenice), Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Martin Daniel, Vojtěch Lacina, František Ledvinka st. Celkem 55 hod.

Klempíři – pan Březka.

14.5.2018. Zámečníci (pan Deisyg), výroba stojanu pod sochu.

16.5.2018. Klempíři – pan Březka.

18.5.2018. Klempíři – pan Březka, dokončení oplechování prosklení kněžiště.

20.5.2018. Upevnění stojanu pod sochu do konstrukce kaple. Jan Karel, Jaroslav Jaroš, František Ledvinka st.

Montáž latí venkovního obložení. Jaroslav Jaroš, Pavel Pospíchal, František Ledvinka st. Celkem 26 hod.

21.5.2018. Pan Kotík, projednání výroby a upevnění trámků na obložení fasáda dřevěnými latěmi.

22.5.2018. Pan Baránek, práce na elektroinstalaci – montáž krabiček pod zásuvky a vypínače, elektrický kabel pro pohon zvonu.

26.5.2018. Montáž latí na obložení fasády. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jaroslav Jaroš. Úklid kaple, vyčištění podlahy od malty, umytí. Marek Sobotka, Radim Sobotka, Pavel Pospíchal ml., František Ledvinka st. Celkem 46 hod.

27.5.2018. Zalévání trávníku. Uttendorfský Jan st., Uttendorfský Jan nejml. Celkem 2 hod.

29.5.2018. Pan Baránek, práce na elektroinstalaci.

Sekání trávy křovinořezem, jeden brigádník. Zalévání trávníku. Uttendorfský Jan st., Uttendorfský Jakub. Celkem 3 hod.

30.5.2018. Pan Baránek, práce na elektroinstalaci.

Natírání latí. Uttendorfský Jan st, Daniel Martin. 6 hod. Sekání trávy křovinořezem, jeden brigádník. 1 hod. Celkem 7 hod.

Schůzka k dokončení podlahy na kůru – broušení, lakování. Vlastimil Němec, Vepřová; Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st.

Brigádnické hodiny : květen 210,0 hod. Celkem 3 892,0 hod

 

13. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– pokyn o podmínkách umístění telekomunikačního zařízení

– duchovní obnova pro manžele v Marianu v Janských Lázních – 14.-17.6.2018

– GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

– restaurování movitých památek

– požární ochrana kostelů

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady