Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. května 2015

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Uttendorfský,  M.Králíčková,  M.Vytlačil, J.Uttendorfský,  P.Malý,  L.Špačková,  M.Lánová,  M.Sobotka, Ing.V.Růžičková, M.Danielová, Z.Nedělka, R.Sobotková,

Farnost Havlíčkova Borová: F.Nevole, P.Blažek, V.Štefa,  P.Stránský, 

 

Omluveni: J.Zach, Ing.J.Nevole,

 

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval (v modlitbě jsme vzpomněli také na nemocného ministranta) vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojují do vedení  májových pobožností v jednotlivých obcích farností.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu,

za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  5. června 2015  v 19.45

3. KATECHETICKÉ setkání

středa 27.května 2015  v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA  NA  CHARITU

17.května 2015


5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

31.května 2015 – eucharistická oběť v 11.00 hod.


6. Pouť v Havlíčkově Borové

21.června 2015 eucharistická oběť  v  9.30 hod

 

7. POUŤ V PERšíkově

7.června 2015– eucharistická oběť v 9.30 hod


8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Panna Maria (květen), slavnost Nanebevstoupení Páně,

Seslání Ducha Svatého,  Nejsvětější Trojice,  Slavnost Těla a Krve Páně,


9. NOVENA K DUCHU SVATÉMU

Ti, kteří se chtějí společně  duchovně připravovat na slavnost Seslání Ducha Sv. v naší farnosti novenou k Duchu Sv. se mohou zapsat ve vchodu kostela a novenu si vyzvednout u pastorační asistentky M. Králíčkové.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  10.4.2015 –  30.4.2015

 

1-2.  Michal Strašil  (5)

1-2.  Patrik Strašil  (7)

3.     Pavel Janáček   (3)

4.     Matěj Bořil (9)

5.     František Bořil (2)

6-9.  Václav Štefa (8)

6-9.  Jan Štefa (4)

6-9. Vojtěch Štefa  (1)

6-9. Vít Janáček  (11)

10.  Vojtěch Ondráček (6)

11.  Ondřej Dejmal (12)

12.  Radim Solnička (13)

13.  Martin Ondráček (15)

14-15. Robin Solnička (14)

14-15. Martin Solnička (10)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 10.4.2015 – 30.4.2015

 

1.   Filip Lacina  (3)

2.   Jakub Lacina  (2)

3.   Ctibor Křepinský (18)

4.   Ondřej Vytlačil  (9)

5.   Vojtěch Lacina  (10)

6.   Pavel Pospíchal (4)

7.   Adam Pibil (13)

8.   Vojtěch Pibil (11)

9.   Tomáš Pečinka (-)

10. Martin Sysel  (12)

11. Miloslav Bratršovský (1)

12. Tomáš Prchal (-)

13. Marek Sobotka (14)

14. Radim Sobotka  (15)

15. Jan Uttendorrfský nejml (20)

16. Matěj Sobotka (17)

17. Václav Peksa (-)

18. Ondřej Augustin (5)

19. Jan Šenkýř (19)

20. Jan Dobrovolný (8)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 11.7.-18.7.2015

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 18.7.- 25.7. 2015

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.   Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou,  v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.  Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

Setkání vedoucích tábora bude v pátek 22.5.15 v 19.45 hod. v Losíku.

12. SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI – PLÁNOVANÉ AKTIVITY

2.5. a 9.5. od 14.00 – zkouška ke Dni matek,

10.5. od 14.00 – program ke Dni matek,

16.5. ve 13.00 – procházka maminek s dětmi – PO STOPÁCH NOVÉHO ZÁKONA.

Dík maminkám za všechny aktivity pro děti a pravidelná setkávání.

13.  XIII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice, Kolpingova rodina Velká Losenice ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti uspořádá XIII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 6.6.2015 ve 2  kategoriích:

 

 • mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2003)
 • starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci  jsme se seznámili s další kapitolou  (Pastorační činnost a konverze) apoštolské exhortace papeže Františka  Evangelii gaudium.

Hovořili jsme  o pouti do Věžnice 23.5.2015  a  o programu  poděkování maminkám

na Den matek – v neděli 10.5.2015 ve 14.00 hod.v Losíku.

Všichni jste srdečně zváni !

Též padl návrh, aby při mši sv. při prvním svatém přijímání byl větší čas pro duchovního i kameramana po mši sv. Pastorační rada navrhuje, aby v neděli, kdy bude v našich farnostech 1.sv.přijímání (21.června)  bylo přehozeno pořadí bohoslužeb následně : Velká Losenice v 8.00 hod. a v 9.30 hod. a Havlíčkova Borová v 11.00 hod. Prosíme ty, kteří s tímto přehozením nesouhlasí, aby se ozvali někomu z pastorační rady. Děkujeme !

Na příštím setkání o návrhu pastorační a ekonomická rada rozhodne.

Po postavení trampolíny bude tato přístupná v době otevření farního areálu (tedy přítomnosti dospělé osoby na faře či v Losíku), při přítomnosti rodičů nesou zodpovědnost rodiče, v případě, že by dítě chtělo skákat bez přítomnosti rodičů, musí to mít dovolené od zodpovědné dospělé osoby  přítomné v areálu s vyrozuměním na faře.

Děkujeme za pochopení.

 

15. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 15.4.2015 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství,  nácvik zpěvu na dětské mše sv..

Probírali jsme účast na velikonočních obřadech, letní dětský tábor, přípravu na den matek a noc maminek s dětmi v Losíku, čtení pašijí a  docházku ministrantů.

Zdůrazněna byla i motivace pro účast dětí na májových pobožnostech a čtení básniček.

Také jsme rozebrali obsah katechetického setkání v Havlíčkově Brodě.

16.   SPOLEK  KARMEL Z.S.

Členové spolku Karmel z.s. se sešli v pátek 24.4.15. Jako nového člena jednomyslně přijali pana L.Daniela. Po prohlídce makety kaple s okolím rozhodli o zadání projektu a na místě budoucí kaple si prohlédli vykolíkovaný prostor, kde bude kaple stát a domlouvali další podrobnosti.

17. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

Práce za duben – Velká Losenice

 

 • kamenný chodník od sakristie k hlavnímu vchodu– velké poděkování panu J.Wasserbauerovi, J.Jíchovi, J.Kamarádovi, V.Novotnému, J.Havlíčkovi a pánům J.Uttendorfským.
 • Postupně tak proměňujeme areál kolem kostela v meditační zahradu (terénní úpravy, lurdská jeskyně, socha sv.Jana Nepomuka Neumanna, o Vánocích venkovní betlém). Další připravujeme.
 • úprava cest na hřbitově
 • uklizení spadlého stromu u hřbitova

 

Práce na květen – Velká Losenice

 

 • oprava vrat do farního areálu
 • oprava lavičky u lípy ve farním areálu
 • zpovědní místnost ve vchodu kostela

 

Práce na květen – Havlíčkova Borová

 

 • zateplení stropu Vitusu
 • příprava na instalování střešních oken do Vitusu

 

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • svátost biřmování v katedrále v Hradci Králové – 23.května 2015 v 18.30 hod.
 • edukační program pro žáky ZŠ s nabídkou poznání místního kostela a jeho významu
 • exercicie v Hoješíně – 5.-11.července 2015
 • nová podoba diecézního měsíčníku
 • nabídka časopisu Duha k Noci kostelů

 

 

 

Marta Králíčková  v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady