Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. září 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice:

P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, R.Sobotková, Ing.V.Růžičková, J.Uttendorfský, M.Sobotka, J.Uttendorfský, M.Lánová,L.Špačková, P.Malý, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Stránský,

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, M.Danielová, V.Štefa, ,P.Blažek, F.Nevole, Ing.J.Nevole

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci poutě v Malé Losenici. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku . Dík za brigády.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6.října 2017 v 19.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

středa 20.9.2017 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

17.září 2017


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2017-2018. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

(Přihlášku v elektronické podobě najdete na stránce Výuka náboženství)

 

7. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice výuka začíná od 11.9. 2017

Hodina

5

6

7

8

čas

11.25 – 12.10

12.30 – 13.15

13.05 – 13.50

13.55 – 14.40

Pondělí

 

2. třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

4.třída

Mgr.Ludmila Kachlíková

 

 

Středa

 

3. třída

Mgr. Marie Lacinová

————————————

8+9.tř. chlapci

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

8.tř.+9 dívky

Mgr. Lukáš Ležák

Čtvrtek

 

5.tř.

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

Pátek

 

 

1. třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

6.+7 tř. chlapci

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

6.+7tř. dívky

Mgr. Lukáš Ležák

Sázava výuka začíná 12 .9.2017

 

hodina

od 13.15 – 14.00

 

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

 

1-5.třída

Vepřová výuka začíná 12.9.2017

 

 

Úterý

1.+2.+ 3. třída

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

4.+5.třída

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Oudoleň výuka začíná 12.9.2017

 

 

Úterý

1.-2.třída

12:45 – 13:30

Mgr.Ludmila Kachlíková

3.-5.třída

13:30 – 14:15

Mgr.Ludmila Kachlíková

Havlíčkova Borová výuka začíná 14.9.2017

 

Čtvrtek

1. – 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.- 9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

 

(Rozvrh hodin najdete také na stránce Výuka náboženství)

 

8. katechetické setkání

V pondělí 28.8.2017 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách:

Mgr..Lukáš Ležák , Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové . Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby pod vedením Mgr.Marie Lacinové byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

Diecézní setkání katechetů se uskuteční v úterý 3.10.2017 v  Havlíčkově Brodě.

Přihlášky a účast zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo

15 Kč. Objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis!

 

9. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v  letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 20. září 2016 v 17.45 hod

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude ve středu 28 .2. 2018 v Losíku, 1.sv.přijímání bude v neděli 24.6. 2018.


Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta

Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.7.- 31.8…2017

 

1. Jan Štefa (8)

2. Vojtěch Štefa (12)

3. Václav Štefa (13)

4. František Bořil (5)

5. Matěj Bořil (9)

6. Vít Janáček (4)

7. Pavel Janáček (3)

8. Pavel Štefa (6)

9. Vít Veselý (7)

10. Tomáš Cacek (10)

11. Michal Strašil (2)

12. Patrik Strašil (1)

13. Ondřej Dejmal (11)

14. Jan Málek (15)

15. Radim Solnička (14)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.7.- 31.8.2017

 

1. Filip Lacina (4)

2 Jakub Lacina (16)

3. Vojtěch Pibil (25)

4. Adam Pibil (6)

5. Tomáš Polreich (12)

6. Ondřej Augustin (10)

7. Vojtěch Lacina (17)

8. Pavel Pospíchal (12)

9. Ctibor Křepinský (-)

10. David Bratršovský (5)

11. Kryštof Černý (15)

12. Matěj Sobotka (11)

13. Jiří Wasserbauer (-)

14. Jakub Uttendorfský (22)

15. Jan Uttendorfský (9)

16. Václav Peksa (20)

17. Jakub Blažek (19)

18. Vít Peksa (23)

19. Miloslav Bratršovský (2)

20. Josef Dvořák (24)

21. Ondřej Vytlačil (21)

22. Vojtěch Špinar (8)

23. Jiří Uttendorfský (18)

24. Ondřej Dvořák (-)

25. Filip Hošek (-)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Vzhledem k počtu dětí, které dosáhnou v nejbližších letech 14 let, rozhodla pastorační rada, že sv.biřmování bude v naší farnosti v roce 2019.

 

12. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 20.října 2017 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku. Rádi přivítáme nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Přihlášky je možné dostat u Marty Králíčkové .

 

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

Práce v srpnu– Velká Losenice

 

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
  • oprava a nátěr fasády v areálu fary, oplechování pilířů

 

Práce v srpnu – Havlíčkova Borová

 

  • osazení oken v patře Vitusu
  • posekání a odvoz trávy v areálu fary.

 

14. PRÁCE NA STAVBĚ KAPLE V SÁZAVĚ

9.7.2017. Výroba a montáž výztuh na dřevěnou konstrukci zastřešení venkovního kněžiště a uchycení kříže. Jan Uttendorsfký ml., Jaroslav Jaroš st., Jaroslav Jaroš ml., František Ledvinka st. Celkem 20 hod.

2.8.2017. Zahrnutí rýh po uložení elektrických kabelů. Luboš Daniel st., UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Celkem 2 hod.

16.8.2017. Kamion – betonová dlažba. Složení zajistila firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.

23.8.2017. Kamion – betonové obruby, dlažba. Složení zajistila firma VHS Žďár nad S. s.r.o.

Vyměřování příjezdové silnice.František Ledvinka st., František Ledvinka ml. Celkem 2 hod.

Úprava terénu pod betonové obruby (příjezdová silnice). Firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.

24.8.2017. Příprava podkladu pod betonové obruby, zaměření výšek. František Ledvinka st., František Ledvinka ml. Celkem 2,5 hod.

Dovoz betonových obrub, štěrku – firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.

25.8.2017. Příprava podkladu pod betonové obruby – rozvoz, urovnání a hutnění štěrku. Jeden brigádník. Celkem 3hod.

26.8.2017. Usazení a betonáž obrub – příjezdová silnice. Beton – namíchání a dovoz firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Jan Uttendorfský ml., Luboš Daniel st., Jaroslav Jaroš ml., Jiří Lacina, Vojtěch Lacina, František Ledvinka st. Celkem 28 hod.

29.8.2017. Příprava podkladu pro dlažbu na příjezdové silnici. Jan Uttendorfský st., Jan Uttendorfský (Tomášek) Velká Losenice, Luboš Daniel, Jan Hošek st., Jaroslav Růžička, Jan Jícha. Celkem 18 hod.

Hutnění, rozvoz a rovnání frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník. Celkem 4,0 hod.

30.8.2017. Rozvoz a rovnání frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník. Cekem 3,5 hod.


83 hodin

 

Celkem 2 218 hodin

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady