Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. července 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

7/10

114/ 430

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková, J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, M.Rezlerová, M.Králíčková, J.Zach, M.Pátková, P.Malý

Havlíčkova Borová : Josef Nevole

Omluveni : Jiří Nevole, V.Štefa

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.sv.přijímání. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně Na začátku prázdnin se sluší poděkovat za setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutní mše sv. v Havlíčkově Borové, Vepřové, Peršíkově a Oudoleni.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

PÁTEK 6. srpna 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 27. srpna 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. POUŤ ve Slavětíně

17.července 2010– eucharistická oběť v 17.00 hod

5. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

25.7.2010 – v 8.00 a 11.00 hod.

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1.sv.přijímání, prázdniny, dovolená, sv.Jakub

7. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 4.6.2010 – 30.6.2010

1-2. Michal Strašil (3-4)

1-2. Patrik Strašil (3-4)

3. Tomáš Cacek (5-6)

4. Jiří Kolouch (5-6)

5-9. Robin Solnička (15)

5-9. Zdeněk Lacina (1)

5-9. Vojtěch Ondráček (7-8)

5-9. Martin Ondráček (10-13)

5-9. Václav Štefa (9)

10-13. Ondřej Dejmal (10-13)

10-13. František Bořil (2)

10-13. Vojtěch Štefa (14)

10-13. Jiří Lacina (10-13)

14-15. Martin Solnička (10-13)

14-15. Jiří Ondráček (7-8)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové – František, Josef a Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 4.6.2010 – 30.6.2010

1. Ondřej Augustin (1-2)

2. Martin Lempera (6)

3. Jaroslav Weishaupt (8-9)

4. Martin Sysel (5)

5. Tomáš Pečinka (11)

6. Tomáš Štíbal (12-13)

7. Radek Pátek (3)

8. Vojtěch Lacina (1-2)

9. Petr Bureš (4)

10. Jakub Niederle (12-13)

11. Petr Lacina (14-15)

12. Jan Uttendorfský (17-20)

14. Jan Mička (-)

15. Jakub Lacina (7)

16. Jan Augustin (14-15)

17. Pavel Uttendorfský (17-20)

18. Ondřej Zach (16)

19. Tomáš Nedělka (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

8. VIII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly fotbalový turnaj dětí v malé kopané v sobotu 12.6.2010 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti

(žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ)

 1. TJ Velká Losenice

 2. Malá Losenice

 3. Pořežín

 4. Orel Žďár nad Sázavou

 5. Žďár nad Sázavou „A“

 6. FC Sokol Spartak

 7. Vepřovský Milani

 8. FC Sázava

O pohár předsedy Kolpingovy rodiny – Memoriál Miloslava Kubáta

(mladší žáci do 12ti let)

 1. MCBP Přibyslav

 2. FC Velká Losenice

 3. FC Nekopnem si – lidovci Přibyslav

 4. FC Redbuláci Velká Losenice

 5. SK Vepřová

Turnaje se zúčastnilo kolem 110 dětí a 20 vedoucích, dík organizátorům, rozhodčím a pomocníkům i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

9. VARHANNÍ KONCERT

Varhanní koncert v kostele sv. Jakuba st. se uskuteční o svatojakubské pouti v neděli 25.7.2010 od 14.00 hod. Na varhany bude hrát Petra Ločárková, flétna Pavla Ondráčková.

Slovem bude provázet pan varhaník Petr Malý. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni !

10. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří p.Růženě Sobotkové za uvedení farní knihovny do vzorného přehledného stavu a děvčatům M.Weishauptové a M.Machové za pomoc při půjčování knih. Byly roztříděny a popsány i všechny videokazety. Na mnohých z nich jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které mohou být zajímavé pro jednotlivce, ne však pro farní knihovnu. Proto budou vyřazeny a o pouti nabízeny zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih). Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

11 . PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v červnu

Havlíčkova Borová

 • úprava střechy fary pro připojení antény Metropolitní a.s.
 • instalování nových schodů na faře
 • posekání trávy ve farním areálu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy.

farní areál Velká Losenice

 • přípravné terénní úpravy pro lurdskou jeskyni
 • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu
 • osámování a uložení části modřínových prken na kostelní lavice

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • poděkování za noc kostelů 2010
 • IV.vědecká katechetická konference na téma „Boží slovo v katechezi“ -7.9-9.9.10 Praha
 • zaslat tématické vyplněné plány do 31.8.2010 – zajistí Marta Králíčková
 • diecézní pouť k Panně Marii Sedmiradostné – sobota 14.srpna 2010 – Malé Svatoňovice
 • pouť rodin a nemocných ke sv.Zdislavě – 17.7.2010 – Jablonné v Podještědí
 • misijní stolní kalendář
 • duchovní obnova pro dívky od 16-30 let – Brno

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. července 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

7/10

114/ 430

Přítomni : Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková,

J.Uttendorfský, M.Weishauptová, , Z.Nedělka, M.Rezlerová,

M.Králíčková, J.Zach, M.Pátková, P.Malý,

Havlíčkova Borová : Josef Nevole

Omluveni : Jiří Nevole, V.Štefa

Obsah: 1. Poděkování …. ………………… 28 8. VIII.ročník fotb.turnaje ……. 29

2. Setkání past.a ekon.rady ………. 28 9. Varhanní koncert ………….. 30

3. Katechetické setkání – termín … 28 10. Farní knihovna ……………. 30

4. Pouť ve Slavětíně … …………. 28 11. Práce a opravy …………….. 30

5. Pouť ve Velké Losenici … …. …. 29 12. Zprávy z biskupství ………. 30

6. Témata na nástěnky …….…… 29

7. Hodnocení ministrantů ……….. 29

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.sv.přijímání. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně Na začátku prázdnin se sluší poděkovat za setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutní mše sv. v Havlíčkově Borové, Vepřové, Peršíkově a Oudoleni.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady – PÁTEK 6. srpna 2010

3. KATECHETICKÉ setkání – pátek – 27. srpna 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. POUŤ ve Slavětíně – 17.července 2010– eucharistická oběť v 17.00 hod

5. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI – 25.7.2010 – v 8.00 a 11.00 hod.

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY : 1.sv.přijímání, prázdniny,dovolená, sv.Jakub

7. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 4.6.2010 – 30.6.2010

1-2. Michal Strašil (3-4) 5-9. Zdeněk Lacina (1) 10-13. František Bořil (2)

1-2. Patrik Strašil (3-4) 5-9. Vojtěch Ondráček (7-8) 10-13. Vojtěch Štefa (14)

3. Tomáš Cacek (5-6) 5-9. Martin Ondráček (10-13) 10-13. Jiří Lacina (10-13)

4. Jiří Kolouch (5-6) 5-9. Václav Štefa (9) 14-15. Martin Solnička (10-13)

5-9. Robin Solnička (15) 10-13.Ondřej Dejmal (10-13) 14-15. Jiří Ondráček (7-8)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové – František, Josef a Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 4.6.2010 – 30.6.2010

1. Ondřej Augustin (1-2) 7. Radek Pátek (3) 14. Jan Mička (-)

2. Martin Lempera (6) 8. Vojtěch Lacina (1-2) 15. Jakub Lacina (7)

3. Jaroslav Weishaupt (8-9) 9. Petr Bureš (4) 16. Jan Augustin (14-15)

4. Martin Sysel (5) 10. Jakub Niederle (12-13) 17. Pavel Uttendorfský (17-20)

5. Tomáš Pečinka (11) 11. Petr Lacina (14-15) 18. Ondřej Zach (16)

6. Tomáš Štíbal (12-13) 12. Jan Uttendorfský (17-20) 19. Tomáš Nedělka (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších. 13. Vojtěch Pibil (8-9) 20. Jan Lacina (17-20)

8. VIII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly fotbalový turnaj dětí v malé kopané v sobotu 12.6.2010 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti

(žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ)

 1. TJ Velká Losenice

 2. Malá Losenice

 3. Pořežín

 4. Orel Žďár nad Sázavou

 5. Žďár nad Sázavou „A“

 6. FC Sokol Spartak

 7. Vepřovský Milani

 8. FC Sázava

O pohár předsedy Kolpingovy rodiny – Memoriál Miloslava Kubáta (mladší žáci do 12ti let)

 1. MCBP Přibyslav

 2. FC Velká Losenice

 3. FC Nekopnem si – lidovci Přibyslav

 4. FC Redbuláci Velká Losenice

 5. SK Vepřová

Turnaje se zúčastnilo kolem 110 dětí a 20 vedoucích, dík organizátorům, rozhodčím a pomocníkům i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

9. VARHANNÍ KONCERT

Varhanní koncert v kostele sv. Jakuba st. se uskuteční o svatojakubské pouti v neděli 25.7.2010 od 14.00 hod. Na varhany bude hrát Petra Ločárková, flétna Pavla Ondráčková.

Slovem bude provázet pan varhaník Petr Malý. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni !

10. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří p.Růženě Sobotkové za uvedení farní knihovny do vzorného přehledného stavu a děvčatům M.Weishauptové a M.Machové za pomoc při půjčování knih.Byly roztříděny a popsány i všechny videokazety. Na mnohých z nich jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které mohou být zajímavé pro jednotlivce, ne však pro farní knihovnu. Proto budou vyřazeny a o pouti nabízeny zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih). Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

11 . PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v červnu

Havlíčkova Borová

 • úprava střechy fary pro připojení antény Metropolitní a.s.

 • instalování nových schodů na faře

 • posekání trávy ve farním areálu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy.

 • farní areál Velká Losenice

 • přípravné terénní úpravy pro lurdskou jeskyni

 • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu

 • osámování a uložení části modřínových prken na kostelní lavice

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • poděkování za noc kostelů 2010

 • IV.vědecká katechetická konference na téma „Boží slovo v katechezi“ -7.9-9.9.10 Praha

 • zaslat tématické vyplněné plány do 31.8.2010 – zajistí Marta Králíčková

 • diecézní pouť k Panně Marii Sedmiradostné – sobota 14.srpna 2010 – Malé Svatoňovice

 • pouť rodin a nemocných ke sv.Zdislavě – 17.7.2010 – Jablonné v Podještědí

 • misijní stolní kalendář

 • duchovní obnova pro dívky od 16-30 let – Brno

Marta Králíčková v.r. Daniel Kolář v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady předseda pastorační a ekonomické rady