Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. července 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

5/21

240 / 980

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka,  M.Lánová, J.Uttendorfský, M.Danielová, M.Vytlačil, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka

Havlíčkova Borová: J.Hájková, P.Blažek, V.Štefa

Omluveni: P.Stránský, Ing.J.Nevole, F.Mach, R.Sobotková, P.Malý

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť ve Slavětíně

5. Pouť v Sázavě

6. Pouť ve Velké Losenici

7. Pouť v Malé Losenici

8. Témata na nástěnky

9. Přihlášky na náboženství

10. Pastorační formace

11. Farní knihovna

12. Farní shromáždění

13. Fotbalový turnaj

14. Hodnocení ministrantů

15. Práce a opravy

16. Zprávy z biskupství

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy Prvního svatého přijímání v obou našich farnostech a rodičům dětí.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Vis angeli,ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti  a rytmický hudební doprovod. Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně . Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí Havlíčkově Borové, Vepřové  a Oudoleni.

Při sbírce na charitu se ve Velké Losenici vybralo 2 677 Kč a v Havlíčkově Borové 2 432 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!


2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 6. srpna 2021 v 19.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Pondělí 23.8.2020 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ VE SLAVĚTÍNĚ

17. července 2021 – eucharistická oběť v 17.00 hod.

 

5. POUŤ K PANNĚ MARII KARMELSKÉ V SÁZAVĚ

18. července 2021 v 11.00 hod.


6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

25. července 2021 v 10.00 hod. celebruje biskup Mons. Zdenek Wasserbauer.


7. POUŤ V MALÉ LOSENICI

15. srpna 2021 – eucharistická oběť v 10.30 hod.


8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

První sv. přijímání, dovolená, sv. Jakub, sv. Vít.

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2021-2022. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.


10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – První svaté přijímání v obou našich farnostech (13 dětí ve farnosti Velká Losenice a 6 dětí ve farnosti Havlíčkova Borová).

Ve čtvrtek 22. července 2021 přivítáme, po dvouleté pauze způsobené koronavirem, poutníky do Slavkovic, všichni budou ubytováni v Losíku.

Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 739 002 737. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

11. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění (XVIII. farní shromáždění) na neděli 25. července 2021 od 10.00 hod. do Velké Losenice

 

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou:

10.00 – slavnostní eucharistická oběť za farní svazcelebruje biskup Mons. Zdenek Wasserbauer

11.00 – modlitba a oficiální zahájení-  slovo místopředsedy, zhodnocení období pandemie, projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení fungování kostela Panny Marie Karmelské a plánované akce

11.15 – program maminek s dětmi

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05 – koncert Vis Angeli

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni!

 

Od 11.15 hod. do 15.00 hod. bude otevřena farní knihovna v Losíku!


13. XVIII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, MO KDU-ČSL a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly  XVIII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 5.6.2021 na hřišti za farním střediskem.

Ukázalo se, že „po covidu“ není jednoduché takovou akci uspořádat (znatelně menší počet mužstev a pouze 1 kategorie). Právě proto dík za nasazení, s kterým se to podařilo.

Dík organizátorům, rozhodčím i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s předáním  diplomů a věcných cen.

Konečné pořadí:

1. Velká Losenice

2. Sázava

3. Velká Losenice

4. Malá Losenice

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 2.6.2021-2.7.2021

1. Matěj Bořil

2. Tomáš Cacek

3. František Nevole

4. Jan Štefa

5. Pavel Štefa

6. Jan Tonar

7. Vojtěch Štefa

8. František Bořil

9. Vilém Nevole

10. Radoslav Tonar

11. Václav Štefa

12. Ondřej Dejmal

13. Patrik Strašil

14. Jáchym Dejmal

15. Pavel Šmíd

16. Jaroslav Červenka

17. Vít Veselý

18. Pavel Janáček

19. Vít Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.6.2021-2.7.2021

1. Filip Hošek

2. Josef Dvořák

3. Jan Havlíček

4. Adam Pibil

5. David Bratršovský

6. Luboš Bratršovský

7. Miloslav Bratršovský

8. Radim Sobotka

9. Jakub Uttendorfský

10. Tomáš Polreich

11. Tomáš Sobotka

12. Vojtěch Pibil

13  Jiří Uttendorfský

14. Jakub Lacina

15. Filip Lacina

16. Tomáš Novotný

17. Marek Sobotka

18. Kryštof Černý

19. Matěj Sobotka

20. Pavel Pospíchal

21. Vít Peksa

22. Václav Peksa

23. Jan Uttendorfský

24. Ondřej Vytlačil

25. Ctibor Křepinský

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

15. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– postavení trampolíny

– úprava živého (částečně i mrtvého) plotu

 

Práce na srpen – Velká Losenice

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

– pozlacení monstrance z Velké Losenice

– výměna plotu

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

–  příprava úpravy presbytáře v kostele


18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– aktuality z centra pro rodinu

– pouť rodin a nemocných k sv. Zdislavě letos nebude

– nabídka ČM Fatimy v Koclířově – bližší na faře

– animátorský kutz pro mládež – blíže Diecézní centrum pro mládež

– aktuality z Centra pro rodinu  blíže crhk@bihk.cz

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady