Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. června 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

 

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Králíčková,

M.Vytlačil, J.Uttendorfský, R.Sobotková, L.Špačková,

P.Malý, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, Z.Nedělka,

 

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, P.Stránský,

 

Omluveni: M.Sobotka, Ing.J.Nevole, F.Nevole

 

Pastorační a ekonomická rada popřála paní Ludmile Kubátové a panu Zdeňku Beranovi

k  jejich významným životním jubileím hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností.

Dík všem, kteří podporují modlitbou, pomocí či materiálně stavbu kaple v Sázavě.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

Dík všem, kteří se podíleli na organizaci pouti ve Vepřové.

Dík paní Mgr.Marii Lacinové s maminkami a dětmi a všem účinkujícím dětem za program na Den matek.

Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. července 2016 v 19.45

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 15. června 2016 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CHARITU

19. června 2016

 

5. Pouť v Havlíčkově Borové

19.června 2016 eucharistická oběť v 9.30 hod

 

6. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2016 v době 11.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod

 

7.TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje,

prázdniny,dovolená

 

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2016-2017. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 6.5.2016 – 2.6.2016

 

1. Michal Strašil (2)

2. Patrik Strašil (1)

3. Jan Štefa (10)

4. Onřej Dejmal (12)

5. Matěj Bořil (3)

6. František Bořil (7)

7. Pavel Janáček (6)

8. Pavel Štefa (11)

9. Vít Janáček (4)

10. Vojtěch Štefa (8)

11. Václav Štefa (9)

12. Vojtěch Ondráček (5)

13. Tomáš Cacek (13)

14-15. Radim Solnička (14)

14-15. Robin Solnička (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 6.5.2016 – 2.6.2016

 

1. Ondřej Vytlačil (1)

2. Tomáš Polreich (-)

3. Filip Lacina (2)

4. Jakub Lacina (3)

5. Adam Pibil (24)

6. Radim Sobotka (8)

7. Vojtěch Lacina (10)

8. Marek Sobotka (11)

9. Tomáš Sobotka (16 )

10. Tomáš Novotný (-)

11. Ondřej Augustin (19)

12. Miloslav Bratršovský (6)

13-14. Jakub Uttendorfský (-)

13-14. Jan Uttendorfský

15. Matěj Sobotka (5)

16. Vít Peksa (7)

17. Václav Peksa(21)

18. Jakub Blažek (9)

19. Vojtěch Pibil (18)

20. Kryštof Černý (13)

21. Petr Bureš (17)

22. Vojtěch Špinar (4)

23. Jiří Uttendorfský (-)

24. Tomáš Pečinka (20)

25. Ondřej Dvořák (23)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

10. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 25.5.2016 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv.

Probírali jsme účast na bohoslužbách u dětí připravujících se na přijetí svátostí, účast dětí na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, přihlášky na náboženství na příští rok, II. turnus tábora pro ministranty. Příští setkání odevzdají katechetky pastorační asistentce výkazy.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I. turnus – žáci ZŠ – ve dnech 9.7.- 16.7. 2016

II. turnus – ministrantský – ve dnech 16.7.- 23.7. 2016

Přihlášky na tábor byly rozdány. Setkání vedoucích se uskutečnila.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o koncertech k památce 700.výročí narození

Karla IV, které se uskuteční ve Velké Losenici v kostele sv.Jakuba st. v neděli 3.7.2016 od 14.00 hod. a v Havlíčkově Borové v kostele sv.Víta v neděli 19.6. od 15.00 hod.

 

Ve čtvrtek 14.července 2016 přivítáme, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu. Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 739 002 737. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

Také jsme hovořili o farním shromáždění v Sázavě, které se uskuteční 14. srpna 2016

v Sázavě (zda bude mše sv. na základové desce nebo před hrubou stavbou ještě uvidíme).

Ve čtvrtek v 9.6.2016 v 18.00 hod. se sejde členská schůze Karmel Sázava z.s., která rozhodne o dalším postupu a podepsání smlouvy.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

 

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

 

Práce v květnu – Velká Losenice

 • práce na lavicích do kostela
 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
 • instalování nového čerpadla do studně
 • úprava hřiště na fotbalový turnaj

 

Práce na červen – Velká Losenice

 • práce na lavicích do kostela
 • oprava vrat do farního areálu
 • výměna ledničky v Losíku
 • příprava instalace soch v kostele sv. Jakuba a úprava kostnice
 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

 

V květnu byla provedena revize a roční prohlídka kotlů na faře a ve Vitusu.

 • vrata do farního areálu
 • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta
 • posekání a odvoz trávy v areálu fary-

 

14. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

15. HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI SLAVNOSTECH

 

26.6.2016 – Liberi Dei – obě mše sv.

31.7.2016 – Vis angeli v 11.00 hod.

14.8.2016 – Liberi Dei (farní shromáždění v Sázavě)

30.10.2016- Vis angeli

10.11.2016- Liberi Dei

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • diecézní setkání seniorů Hradec Králové – 18.6.2016
 • národní pouť na Velehradě – 5.7.2016
 • seminář nemocniční kaplani – 4.6.2016 Hradec Králové
 • zájezd na Kypr pro seniory – 25.9.-1.10.2016 – po stopách apoštola Pavla a k hrobu
 • sv.Barnabáše

 

 

 

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r. Daniel Kolář v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady předseda pastorační a ekonomické rady