Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3.srpna 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, J.Uttendorfský, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, Z.Nedělka, M.Sobotka,

 

Farnost Havlíčkova Borová :P.Blažek,

 

Omluveni:M.Králíčková, F.Nevole, P.Stránský, V.Štefa, Ing.J.Nevole,L.Špačková , ,P.Malý, M.Vytlačil

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování všem, kteří organizovali oba běhy tábora, hlavním vedoucím, vedoucím jednotlivých skupinek, kuchařkám, zdravotníkovi a všem dětem, které nám dělaly radost.

Při sbírce o pouti ve Velké Losenici se na kapli v Sázavě vybralo 40 000 Kč a v Havlíčkově Borové 20 000 Kč. Pán Bůh zaplať !

Poděkování také za slavnost sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici, za pouť ve Velké Losenicia ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7.září 2018 v 19.45 hod.

 

3.KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

pondělí 27.8.2018 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

19.srpna 2018 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

1.září 2018 v 18.00 hod.

 

6. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

15.září 2018 v 15.30 hod.

 

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2018-2019. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9.. PASTORAČNÍ FORMACE

Ve čtvrtek 26.července 2018 jsme přivítali, jako již každoročně, poutníky do Slavkovic.

Dík rodinám, které poutníky přijaly.

Mluvili jsme též o táboře, dík všem, kteří se zapojili. Mnoho z pomocných vedoucích se bude připravovat na přijetí svátosti biřmování, pastorační rada se shodla, že je to příležitost nejen k formování, ale také vzájemnému vytváření společenství. Další zájemce o biřmování prosíme, aby se zapsali, příprava na sv.biřmování začne prvním setkáním v pátek 12.října 2018 v Losíku.

Největší část pastorační rady jsme věnovali dokončení stavby kaple v Sázavě a organizaci svěcení kaple v neděli 16.září 2018 od 10.00 hod.

Dík za nasazení a mnohé podnětné vylepšující návrhy. Dík za modlitby.

 

10.TOULAVÉ MYŠLENKY K ROZJÍMÁNÍ

Duchovní správce zaznamenal všechny přednášky duchovních obnov (rekolekcí) z farností, kde působil, z let 1992-2018. Kniha je k dostání v kostelích ve Velké Losenici a Havlíčkově Borové, případně je ji možno objednat na faře. Získané finanční prostředky budou věnovány na stavbu kostela v Sázavě. Doporučený příspěvek je 270 Kč.

Duchovní děkuje za Váš zájem.

 

11. KARMEL SÁZAVA z.s.

 

Brigády červenec 2018

 

2.7.2018. Bílení, Daniel Martin, Jan Hošek, Jan Uttendorfský st. Stavba WC, Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 7 hod.

3.7.2018. Latě na konstrukci WC, dovoz sádrokartonových desek, Kamil Sobotka, František Ledvinka st., Jaroslav Jaroš. Broušení schodů, Uttendorfský Jan st., Daniel Martin, Miroslav Stehno. Celkem 8 hod.

4.7.2018. Latě na konstrukci WC, Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 8 hod. Klempíř pan Březka.

6.7.2018. Bagrování kufru pod přístupovou rampu a chodník. Práce s bagrem Miroslav Pokorný Žďár nad Sázavou (bagr VHS Žďár nad Sázavou), traktor (odvoz hlíny) Jaroslav Janáček ml. Česká Mez. František Ledvinka st. Celkem 9 hod.

7.7.2018. Paropropustná fólie, izolační vata, parotěsná fólie na stavbě WC. Jan Uttendorfský ml., Vojtěch Lacina, Martin Daniel, František Ledvinka st. Celkem 26 hod.

9.7.2018. WC – parotěsná fólie. František Ledvinka stCelkem 3 hod.

10.7.2018. Sádrokartonová příčka ke schodům – konstrukce, Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 7 hod.

11.7.2018. WC – OSB desky na vnitřní stěny. Kamil Sobotka, František Ledvinka st. 7 hod.

12.7.2018. WC – OSB desky na vnitřní stěny. Kamil Sobotka, František Ledvinka st. 7 hod.

13.7.2018. WC–OSB desky na vnitřní stěny, sekání trávy. K. Sobotka, Fr. Ledvinka st. 7 hod.

14.7.2018. WC – sádrokartony na strop, latě pod fasádní desky, štěrk a jednomletka do kufru pod chodník. Luboš Daniel (práce s UNC), Jan Karel, Martin Daniel, Vojtěch Lacina,Ing. Tomáš Růžička, Pavel Pospíchal, Kamil Sobotka, František Ledvinka. Pan Březka, klempířské práce.Celkem 44 hod.

16.7.2018. Sobotka Kamil, konstrukce pod sádrokartony na WC. Celkem 2 hod.

17.7.2018. Sobotka Kamil, konstrukce pod sádrokartony na WC. František Ledvinka st., základové pasy pod přístupovou rampu. Celkem 5,5 hod.

18.7.2018. Základové pasy pod přístupovou rampu, František Ledvinka st. Celkem 4 hod.

19.7.2018. Firma Marek Nížkov, WC – rozvody vody a odpady, instalace modulů pro závěsné WC. Kamil Sobotka, konstrukce pod sádrokartony na WC, František Ledvinka st. základové pasy pod přístupovou rampu. Celkem 7 hod.

20.7.2018. Kamil Sobotka, konstrukce pod sádrokartony na WC, František Ledvinka st. základové pasy pod přístupovou rampu. Celkem 7 hod.

21.7.2018. Kamil Sobotka, Jan Karel, Jan Uttendorfský ml., František Ledvinka st., sádrokartony na WC. Demontáž a odvoz lešení. Nedělka Zdeněk (Malá Losenice), Jaroslav Pibil (Malá Losenice), Michal Sobotka (Malá Losenice), Matěj Sobotka (Malá Losenice), Jan Poul (Česká Mez), Martin Daniel, Jiří Lacina, Vojtěch Lacina, Jakub Lacina, Jan Uttendorfský st., Jan Uttendorfský (Velká Losenice), Martin Daniel, Zdeněk Jindra, Jan Jícha, Jan Hošek st. Celkem 68 hod.).

23.7.2018. Natírání schodů. Jiří Zach (Velká Losenice), Jan Uttendorfský st., Jan Jícha. Celkem 6 hod.

24.7.2018. Natírání schodů. Jiří Zach (Velká Losenice), Jan Uttendorfský st., Martin Daniel Bednění na přístupovou rampu, František Ledvinka st. Celkem 16 hod.

25.7.2018. Řezání betonových tvárnic na přístupovou rampu, výztuž. František Ledvinka st. Celkem 2 hod.

26.7.2018. Konstrukce pod sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, bednění na přístupovou rampu, František Ledvinka st.,celkem 7 hod.

27.7.2018. Konstrukce pod sádrokartony na WC, Kamil Sobotka Pavel Pospíchal, bednění na přístupovou rampu, František Ledvinka st. Celkem 10,5 hod.

28.7.2018. Úpravy terénu okolo kaple, Jindřich Lukeš + bagr, UNC (zapůjčilo AGRO Sázava a.s.), Martin Daniel, Jiří Lacina, Jan Uttendorfský st, Josef Kamarád (Velká Losenice), Nechvíle Oldřich (Velká Losenice), Marek Sobotka, Pavel Pospíchal.

Sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, František Ledvinka st., Jan Uttendorfský ml.Celkem 76 hod.

30.7.2018. Sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, bednění na vstupní rampu, Veronika Růžičková, urovnání zeminy, setí trávy. Celkem 10 hod.

31.7.2018. Sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Tomáš Růžička. Urovnání zeminy, setí trávy, Veronika Růžičková, Pavel Pospíchal ml., Marek Sobotka, Radim Sobotka. František Ledvinka st., bednění přístupové rampy. Navezení kamene do základu přístupové rampy, Martin Daniel (+ traktor), Jan Uttendorfský st. Celkem 26 hod.

Červenec 380,0 hod Celkem 4 852,5 hod

 

 

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • sbírka na církevní školství – 2.září 2018
  • formuláře a dokumenty upravené podle GDPR
  • XI. Celostátní katechetický kongres – 26.-28.102018 v Třešti u Jihlavy
  • sumář diecéze Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2017
  • konsekrace nového obětního stolu – Želiv 12.srpna 2018

 

 

Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady