Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. srpna 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

 

 

 

Přítomni:

 

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,Ing.J.Pibil, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Sobotka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Lánová,L.Špačková, P.Malý, M.Danielová, Z.Nedělka,

 

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, ,P.Blažek,

 

Omluveni: M.Králíčková, R.Sobotková, Ing.V.Růžičková, F.Nevole, P.Stránský, Ing.J.Nevole

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování všem, kteří organizovali oba běhy tábora, hlavním vedoucím, vedoucím jednotlivých skupinek, kuchařkám, zdravotníkovi a všem dětem, které nám dělaly radost.

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při farním shromáždění v Sázavě, dík za občerstvení a všem dárcům sbírky (po odečtení nutných nákladů se vybralo 50 000 Kč).

Při sbírce o pouti ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové se celkem vybralo 30 000 Kč. Pán Bůh zaplať !

Poděkování také za slavnost sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici, za pouť ve Velké Losenici a ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost. Dík za všechny brigády – za sekání trávy v areálu kostela a fary, p.Wasserbauerovi a p.Uttendorfskému za zednické práce, panu J.Zachovi za opravu a instalování andělíčků.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1.září 2017 v 19.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

pondělí 28.8.2017 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

20.srpna 2017 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

2. září 2017 v 18.00 hod.

 

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

7. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2017-2018. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

8. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností farního shromáždění našich farností v Sázavě. Dík všem, kteří slavnost zajišťovali od liturgických služeb až po napečení koláčků a opékání prasete.

Dík maminkám, které připravily „dílničky“ pro děti.

Ve čtvrtek 27. července 2017 jsme přivítali, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Dík rodinám, které poutníky přijaly.

 

9. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

Při loňském žehnání kříže jsme se dohodli s iniciátory akce – manžely Mackovými, že každý rok bude na Račíně slavena eucharistická oběť a to v týdnu, kdy je svátek Povýšení Svatého Kříže. Letos se uskuteční v sobotu 16.9.2017 v 15.00 hod. v sále restaurace.

 

10. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

 

Práce v červenci– Velká Losenice

 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
 • zpracování spadlých stromů u hřbitova
 • vyžínání trávy u stromků u hřbitova
 • zarovnání živého plotu za farou

Práce na srpen – Velká Losenice

 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
 • příprava zřízení zpovědní místnosti
 • revize zvonů
 • oprava a nátěr fasády farního areálu (fara, Losík, stodola, kůlna, zdi)

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

 • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta
 • posekání a odvoz trávy v areálu fary.

 

Práce na stavbě kaple v Sázavě

30. června 2017. montáž gabionových košů. jeden brigádník.

1.7.2017. Kročejová izolace a OSB desky na podlahu kůru; hutnění podkladu na příjezdové cestě; montáž, osazení a výplň gabionových košů kamenem – opěrná zídka. Práce s UNC – Luboš Daniel st., UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Šest brigádníků.

3.7.2017. Montáž a osazení gabionových košů. Jeden brigádník.

4.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Práce s UNC – Luboš Daniel st., UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Čtyři brigádníci.

5.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Práce s UNC Luboš Daniel st, UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Pěr brigádníků.

6.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů, jeden brigádník.

8.7.2017. Zastřešení konstrukce nad venkovním kněžištěm, převoz hrání dřeva, rozhrnování zeminy, úklid. Práce s čelním nakladačem Luboš Daniel st., čelní nakladač zapůjčilo AGRO Sázava a.s. Devět brigádníků.

11.7.2017. Úklid, jeden brigádník. Celkem 2 hod.

13.7.2017. Odvoz zeminy a rozhrnutí a urovnání zbylé zeminy okolo kaple. Nakladač zapůjčilo Agro Sázava a.s. Jan Jícha, Jaroslav Růžička, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Luboš Daniel st., Jaroslav Jaroš st. Celkem 18 hod.

15.7.2017. Zastřešení konstrukce nad venkovním kněžištěm, úklid. Jan Uttendorfský ml., Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, František Ledvinka. 12 hod.

19.7.2017. Bagrování (rozšíření) vjezdu ke kapli od státní silnice. Firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. (JCB, Tatra).Bagrování rýh pro uložení elektrických kabelů – elektro. přípojka pro plánovanou stavbu sociálního zařízení v zadní části pozemku, osvětlení. Miloslav Marek, Nížkov.

22.7.2017. Ukládání elektrických kabelů včetně chráničky do připravených rýh, částečný zához, natažení výstražné fólie. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jakub Uttendorfský, Pavel Pospíchal, Tomáš Novák,  František Ledvinka st. celkem. 24 hod.

Celkem již bylo na stavbě kaple brigádně odpracováno už 2 135 hod. Pán Bůh zaplať!

 

11. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • kněžské svěcení v katedrále v Hradci Králové – 21.10.2017
 • biskupské svěcení pomocných biskupů v Olomouci – 14.10.2017 v 10.00 hod.
 • poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík – 20.srpna 2017 v 10.00 hod.
 • diecézní pouť mládeže – Hora Matky Boží u Králík – 27.-28.10.2017
 • sympozium v jubilejním roce Fatimy : Hradec Králové-Koclířov – 4.-7.10.2017

 

 

Ing.Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady