Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. srpna 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

7/23

262/1071

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,  Ing.J.Pibil, J.Zach, P.Malý, J.Mach, Z.Nedělka, M.Sobotka, L.Špačková, M.Lánová, R.Sobotková, J.Burešová, Ing.V.Růžičková,

Havlíčkova Borová: Mgr.Dana Musilová, V.Štefa,

Omluveni: J.Uttendorfský ml., P.Blažek, P.Stránský, M.Králíčková, J.Malý, J.Hájková

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť v Malé Losenici

5. Výročí posvěcení kaple v Pořežíně

6. Posvícenské posezení ve Vitusu

7. Výročí posvěcení kostela v H.Borové

8. Eucharist. oběť na Račíně

9. Výročí posvěcení kostela v Sázavě

10. Témata na nástěnky

11. Přihlášky na náboženství

12. Hodnocení ministrantů

13. Práce a opravy

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování za organizaci poutě ve Velké Losenici, panu varhaníkovi za odpolední preludování v kostele.

Poděkování všem vedoucím letního dětského tábrora, zvláště hlavní vedoucí Magdaleně Ledvinkové, kuchařkám – Anežce Ledvinkové, Veronice Růžičkové a Haně Malé, , těm, kteří zajišťovali zpěv a doprovod při mších sv., p.Uttendorfskému za přípravu ministrantů z řad všech táborníků a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh tábora – všem rodičům a dětem, dík i za příspěvky do kuchyně…

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,

Vis angeli, Vitus, ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu   Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně.

Posěkování těm, kteří přijali službu pomocníků při podávání sv.přijímání, do které byli slavnostně přijati o poutní mšei sv.

Díky pau Janu Machovi a Josefu Malému, kteří jako členové pastorační rady zastupovali farnost v průvodu vlajek při setkání rodáků.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

pátek 1.září 2023 v 18.00 v Pořežíně

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

pondělí 22.8.2023 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

20. srpna 2023 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

1. září 2023 v 17.00 hod.

 

6. POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ VE VITUSU

Havlíčkova Borová – 1.září v 17.00 hod.

 

7. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

3. září 2023 v 9.30

 

8. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

16. září 2023 v 15.30 hod.

 

9. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V SÁZAVĚ

17. září 2023 v 11.00 hod.

 

10. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv.přijímání, dovolená,

 

11. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2023-2024. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.


12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 2.6.2023.- 31.7.2023

1. Vilém Nevole           7. Vojtěch Štefa         13. Vít Janáček          19. Pavel Janáček

2. František Nevole      8. Tomáš Cacek         14. Jáchym Dejmal    20. Ondřej Dejmal

3. Matěj Bořil             9. František Bořil         15. Patrik Strašil       21. Radoslav Tonar

4. Filip Nevole            10. Tomáš Musil          16. Václav Štefa

5. Tadeáš Pertl            11. Pavel Štefa           17. Jáchym  Janáček

6. Jan Štefa                 12. Jan Tonar             18. Miroslav Blažek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 2.6.2023 –  31.7.2023

1. Josef Malý                 10. Tomáš Sobotka                  19. Filip Mach

2. Filip Sobotka              11. Jiří Uttendorfský                20. Josef Dvořák

3. Tomáš Polreich           12. Kryštof Černý                    21. Vojtěch Pibil

4. Vojtěch Blažek           13. Jan Uttendorfský                22. Vít Peksa

5. Radim Sobotka          14. David Bratršovský              23. Jakub Uttendorfský

6. Filip Hošek                15. Luboš Bratršovský              24. Marek Sobotka

7. Jakub Lacina             16. Miloslav Bratršovský            25. Ondřej Dvořák

8. Filip Sobptka             17. Jan Havlíček

9. Adam Pibil                18. Štěpán Čejka

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci  – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– nátěr části šindelové střechy na faře

– spárování kamenné zdi u farní zahrady

 

Práce na srpen – Velká Losenice

– sekání trávy

– spárování kamenné zdi u farní zahrady

– příprava  nátěru střech farní stodoly a kolny

–  výměny šindele ohradních zdí u kostela – zájemce brigádníky z řad převážně mladých

vítáme

 

 

Práce na  srpen – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

příprava úpravy presbytáře v kostele