Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. prosince 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, M.Sobotka, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek,

Omluveni: R.Sobotková, J.Zach, Ing.J.Nevole, F.Nevole, P.Stránský, L.Špačková,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval jsme určili modlitbu breviáře o vánočních svátcích – na Boží Hod a Nový Rok, následovalo poděkování za jednotlivé liturgické služby – za bohoslužby slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně. Také všem adorujícím při adoraci.

Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek, za pravidelně vedené a hojně navštěvované schůzky ministrantů. Dík všem, kteří připravovali oslavu sv.Mikuláše v obou farnostech. Dík panu J. Kamarádovi za celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu K.Pospíchalovi za starost o výměny žárovek v kostele.

Poděkování panu Ing.Milanu Lemperovi za obsluhu internetových stránek farnosti.

Dík ze vedení knihovny a dodržování výpůjční doby knihovnici Růženě Sobotkové. Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za středeční ministrantské schůzky, také za hudební doprovod středečních bohoslužeb .

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve V. Losenici částku 2 230 Kč a v Havl. Borové 2 110 Kč . Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme za uskutečněné brigády – shrabání a odvoz listí z areálu kostela i fary.

Dík také všem, kteří se podíleli na výměně stropu kaple v Oudoleni.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 9.ledna 2015

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 21.ledna 2015 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI 24.12.2014 a 25.12.2014

V. Losenice

 

 • lavice
 • šindel na faru
 • zpovědní místnost

 

H. Borová

 

 • nová vrata stodoly

 

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně

 

6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 20.12.2014 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba a v Losíku ve Velké Losenici.

Udělovatelé svátosti : P.Zdeněk Kubeš a P.Piotr Balewicz .

V Přibyslavi je sv.smíření 20.12.2014 od 13.30 – 15.30 hod.

 

7. POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

Velká Losenice Havlíčkova Borová
Slavnost Narození Páně 24.12.13 22.00 hod. 17.00 hod.
Boží Hod Vánoční 25.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Svátek sv.Štěpána 26.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod
Svátek Svaté Rodiny 29.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Na poděkování 31.12.13 18.00 hod. 15.00 hod.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2014 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Slavnost Narození Páně 24.12.13 22.00 hod. 17.00 hod.
Boží Hod Vánoční 25.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Svátek sv.Štěpána 26.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod
Svátek Svaté Rodiny 29.12.13 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Na poděkování 31.12.13 18.00 hod. 15.00 hod.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2014 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.

 

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p.J.Zach, výzdoba stromků a betléma bude 23.12.14 od 8.00 hod.- zajišťuje J.Uttendorfský a J.Uttendorfský. Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník Petr Malý v součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním.Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí J.Uttendorfský v součinnosti s  Ing.J.Pibilem, nácvik 23.12.14 od 9.00 hod. v kostele. Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí  p.J.Uttendorfský.

Betlémské světlo zajistí p.Z. Nedělka , bude v sínici v kostele sv.Jakuba st.ve V. Losenici 24.12.14 8.30-15.00 hod., v H. Borové ve farním středisku Vitus 9.00-10.00, v M.Losenici v kapli Nanebevzetí Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Sázavě v kapli Navštívení Panny Marie v době 9.00-10.00 hod., ve Vepřové v kapli Nejsvětější Trojice 9.00-10.00 hod., v Pořežíně v kapli Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Oudoleni v kapli Navštívení Panny Marie 9.00-10.00

Rozpis úklidu sněhu byl stanoven na měsíce prosinec a leden.

 

9. VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 25.12.14 od 14.00 hod. se uskuteční v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici koncert pana varhaníka Petra Malého s hosty. Všichni jste srdečně zváni !

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit ve všech obcích našeho farního svazu v sobotu 3.1.2015. Organizací je pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

11. FARNÍ KNIHOVNA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Farní knihovna ve Velké Losenici bude 24.12., 25.12.2014 a 1.1.2015 zavřena.

 

13. katechetické setkání

Ve středu 3.12.14 se v Losíku ve V. Losenici uskutečnilo další z pravidelných kat. setkání. Probírala se organizace vedení adventních sobot, Tříkrálová sbírka a hra Čtvrtý z mudrců a dále běžné záležitosti týkající se výuky náboženství s důrazem na adventní dobu a adventní kalendáře. Duchovní správce poděkoval všem katechetkám za jejich náročnou službu. Katechetky byly pozvány na společenský večer v Losíku.

 

12. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová Zahrnuje celý církevní rok 2013/2014. (V závorce je loňské umístění).

1. Matěj Bořil 24 (2) Vepřová

2. František Bořil 29,5 (3) Vepřová

3. Pavel Janáček 63,5 (1) Vepřová

4. Vojtěch Štefa 70 (5) Vepřová

5. Michal Strašil 77 (6) Oudoleň

6. Pattrik Strašil 78 (4) Oudoleň

7. Vojtěch Ondráček 81 (7) Vepřová

8. Vít Janáček 82, 5 (14) Vepřová

9. Jan Štefa 86 (16) Vepřová

10.Václav Štefa 93 (9) Vepřová

11. Ondřej Dejmal 101 (11) Havlíčkova Borová

12. Tomáš Cacek 110 (12) Slavětín

13. Jiří Ondráček 138,5 (8) Vepřová

14. Martin Ondráček 143,5 (10) Vepřová

15. Robin Solnička 160 (17) Havlíčkova Borová

16. Radim Solnička 161 (15) Havlíčkova Borová

17. Zdeněk Lacina 187,5 (13) Vepřová

18. Martin Solnička 189,5 (18) Havlíčkova Borová

 

Velká Losenice Zahrnuje celý církevní rok 2013/2014 (V závorce je loňské umístění).

1. Miloslav Bratršovský 27 (3) V.L.

2. Filip Lacina 28,5 (1) Sázava

3. Jakub Lacina 29 (2) Sázava

4. Vojtěch Lacina 69 (4) Sázava

5. Jan Dobrovolný 83 (8) V.L.

6 . Marek Sobotka 94 (11)Sázava

7. Ondřej Augustin 97 (5) V.L.

8. Radim Sobotka 99 (18 ) Sázava

9. Vojtěch Pibil 100 (12) Malá L.

10. Kryštof Černý 119 (6) V. L.

11. Adam Pibil 120 (16) Malá L.

12. Martin Sysel 127 (9) Malá. L.

13 Jaroslav Weishaupt 130 (14) V.L.

14. Martin Lempera 141 (7) V.L.

15. Daniel Musil 151 (26) Pořežín

16. Matěj Sobotka 156 (10) Malá.L.

17. Pavel Pospíchal 159 (20) Sázava

18. Jan Vytlačil 173 (17) Malá L.

19. Václav Peksa 177 (19) V.L.

20. Tomáš Pečinka 193 () V.L.

21. Jan Uttendorfský nejml 204 (27) Sázava

22. Jan Lacina 216 () Sázava

23. Jiří Zach nejml. 218 (23) V.L.

24. Petr Bureš 225 (24) V.L.

25. Jan Šenkýř 233 (22) V.L.

26. Ctibor Křepinský 235 (-) Malá L.

27-32.Petr Nedělka Sázava

27-32. Michal Pečinka V.L.

27-32. Tomáš Prchal Malá L.

27-32. Ondřej Vytlačil Malá L.

27-32. Josef Wasserbauer V.L.

27-32. Jakub Uttendorfský Sázava

33-34. Petr Lacina Sázava

33-34. Jan Mička V.L.

 

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 34 ministrantů ve V.Losenici a 18 ministrantů v H.Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky ! Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání.

Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

 

14. HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ – ZKOUŠKA

První zkouška na hru Čtvrtý z mudrců bude ve Velké Losenici v Losíku v sobotu 13.12.2014 od 15.00 hod. Účast herců je důležitá !

Hra Čtvrtý z mudrců bude hrána v neděli 4.1.2015 ve farním areálu ve Velké Losenici od 14.00 hod.

 

15. SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY GENERACE

Pastorační a ekonomická rada farnosti, Klub křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice a Kolpingova rodina zvou všechny farníky na předsilvestrovský večer pro všechny generace v Losíku v pondělí 29.12.14 od 19.00 hod. Těšíme se na vás !

 

16. PASTORAČNÍ FORMACE

Během dovolené duchovního se někteří farníci chovali, jakoby zde byli prvně, neslyšeli nikdy o určitých zásadách (jasně vyslovených před cca 10 lety) a proto je zopakuji písemně: V případě týdenní (a delší) dovolené duchovního :

 • se neuklízí Losík (není to totiž potřeba, když se tam nic nekoná),

 • žádné předem nenahlášené akce duchovnímu se tam nekonají,

 • zkoušky zpěvu, Liberi Dei apod. se nekonají (žádné bezprostřední vystoupení nenásleduje),

 • ohlášky se nezveřejní na internetu (opatření přijaté na základě vykradení několika kostelů před několika lety vytipovaných na základě uveřejnění nepřítomnosti duchovního na internetu),

 • všechny žádosti, které mají čas, se odloží do návratu duchovního (ubytování v H.Borové za měsíc apod.). Každý, koho se výše uvedené týká, nechť si to zapamatuje. Tato opatření jsou z praktických důvodů – čím více lidí se zde v nepřítomnosti duchovního pohybuje, tím větší nebezpečí uvedení do nestandartního stavu – zapomenutí zhasnutí na WC s běžícím větrákem, protékání WC, otevřené okno, zapnuté topení na vysokou teplotu, zapomenutí zamknutí kostela apod.

Všechny tyto situace nastávají několikrát za rok a mnohé z nich se staly právě během nepřítomnosti duchovního v uplynulých letech a nikdy za ně „nikdo“ nemohl.

Nakonec i v jiných situacích běžného života je dle společenského chování zcela normální, že není-li přítomna osoba zodpovídající (např.skladník), omezuje se návštěva skladu během jeho nepřítomnosti jen na nejnutnější věci.

Vše potřebné bylo dopředu zajištěno – děkuji těm, kteří byli pověřeni a vše potřebné zajistili.

Vyvstane-li neodkladná závažná událost, kterou je potřeba neprodleně řešit (požár, vážná škoda na kostele po vichřici), je o ní informován místopředseda past.rady nebo sekretářka, ti se spojí s duchovním a bude rozhodnuto o řešení.

Těm, kteří bez jakékoliv domluvy s duchovním vyvíjeli nejrůznější aktivity bych chtěl doporučit, aby, nejsou-li pověřeni, nechali vlastních iniciativ, nevytvářeli tím zdánlivé zmatky a nevnášeli tak úplně zbytečnou a umělou jakousi „nervozitu“ a pocit vlastní nepostradatelnosti.

 

Při minulé past.a ekonomické radě byl ověřen seznam lidí, kteří mají klíče od farního areálu.

Tento seznam je pravidelně ročně uveden a aktualizován v zápise o roční vizitaci farnosti.

Jsme živá farnost a proto je relativně velký (bylo na to poukazováno z hlediska přehledu a bezpečnosti). Další klíče dávat nebudeme, plánované akce je možné dopředu domluvit, v nutných případech je možné požádat někoho, kdo klíč má, ten však při zapůjčení nese odpovědnost za to, že je vše v pořádku.

Katecheté mohou učit náboženství na základě kanonické mise (na žádost duchovního vydává biskupství s platností 1-3 roky). V zápise roční vizitace jsou vždy uvedeni ti, kdo aktuálně učí.

 

Pomocníci při podávání sv.přijímání musejí mít schválení biskupstvím (na základě kurzu a žádosti duchovního) s platností 5 let. V zápise roční vizitace jsou uvedeni ti, kdo pravidelně ten rok pomáhají s podáváním sv.přijímání. Pomocník může podávat při mši sv., kdy je k tomu přímo pověřen celebrujícím. Bez vědomí duchovního a jeho výslovného souhlasu nemůže nikdo žádat pomocníky, aby přinesli sv.přijímání nemocnému.

 

Přímluvy – v sakristii přede mší sv. je dá ten, kdo je připravoval, ke schválení celebrujícímu knězi. Ten shlédne, zda je zachováno pořadí proseb (za potřeby církve, za spásu celého světa,za ty, které tíží jakékoliv nesnáze, za místní společenství – poslední pak bývá za zemřelé), zda prosby odpovídají liturgicky a teologicky. Takto schválené prosby jsou beze změny předneseny i při mši sv. v 11.00 hod. Přímluvy nejsou osobní záležitostí jednotlivce, ale prosbami celého společenství farnosti.

Představa, že někdo není schopen přednést prosbu jiného člena farního společenství, vypovídá o vztahu dotyčného k farnímu společenství.

„Sebevědomí“ těch, kteří by chtěli zasahovat do liturgie, by mělo být podpořeno alespoň nejbazálnějšími znalostmi liturgie.

Proto pastorační rada souhlasí s tím, že od liturgického mezidobí bude vždy v pátek tématická homilie o liturgii.

 

Úklid Losíka – bude probíhat stávajícím způsobem. Děkujeme všem, kteří mají v Losíku rodinné oslavy, že je vždy perfektně uklizeno. Jednotlivá pravidelná společenství, která se v Losíku scházejí, se (až na výjimky) úklidu účastní. Dík všem, kteří uklízejí kostel, že se zapojují i do úklidu Losíka.

 

Květinová výzdoba – dík všem, kteří se starají o výzdobu kostela. Ve středu 3.12.14 se sešli někteří zástupci s duchovním, aby doladili jednotlivosti a rozpis.

 

17. EKONOMICKÉ INFORMACE

Duchovní seznámil pastorační a ekonomickou radu s tím, že vyúčtování příspěvků od obcí na rok 2014 bylo uskutečněno , s podanými žádostmi a přeplatkem elektrické energie.

Blíží se také dokončení opravy stodoly v Havlíčkově Borové, nyní se pracuje na nových vratech. Dík všem, kteří se na tom podílejí.

 

18. LÍSTKY NEDĚLNÍ LITURGIE PRO DĚTI

Během roku vyjde cca 50 sešitků v ceně 3 Kč/ks. „Sešitky“ je možné zakládat do speciálně připraveného malého kroužkového šanonu za 60 Kč. Celková cena celoroční sady pro jeden cyklus liturgického roku vyjde na cca 210 Kč, dále je třeba připočíst poštovné – dle způsobu doručení. Sešitky budou vydány ve čtyřech dávkách. Sešitky jsou formátu A6 – 1.stránečka je obrázek s názvem neděle, poslední jednoduchá malovaná hádanka. , na stránce 2 a 3 zkrácené 1.a 2.čtení a odpověď žalmu, na stránečce 4 zkrácené evangelium , na stránečce 5 obrázek k evangeliu, na stránečkách 6 a 7 malý poučně pohádkový příběh. Závazní zájemci nechť se nahlásí past.asistentce (včetně adresy k doručení) do 8.12.2014 a ta zajistí přihlášení odběru.

 

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • pastorační materiály pro farnosti – Národní eucharistický kongres 2015
 • poděkování za podporu misijní neděle – kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání

 

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Pastorační a ekonomická rada
přeje všem
milostiplné prožití svátků Narození
a hojnost Božího požehnání
v novém roce 2015.