Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. srpna 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

8/22

253/1033

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Sobotka, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Danielová,  R.Sobotková, M.Lánová, Z.Nedělka, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Havlíčkova Borová: P.Blažek

Omluveni: M.Králíčková, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Vytlačil, F.Mach, J.Hájková, V.Štefa, P.Stránský, Ing.J.Nevole

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť v Malé Losenici

5. Výročí posvěcení kaple v Pořežíně

6. Výročí posvěcení kaple v H. Borové

7. Eucharist. oběť na Račíně

8. Témata na nástěnky

9. Přihlášky na náboženství

10. Interace

11. Práce a opravy

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada popřála k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání panu Františku Ledvinkovi ze Sázavy a také Josefu a Jiřímu Nevolovi z Havlíčkovy Borové.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

V pátek 2. září 2022 v 19.30.

 

3. Katechetické setkání

V pondělí 22.8.2022 v 14.00 hod. v Losíku.

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

21.srpna 2022 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

3. září 2022 v 17.00 hod.

 

6. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

4. září 2022.

 

7. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

17. září  2022 v 15.30 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv. přijímání, dovolená.

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2022-2023. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.


10. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XIX. farní shromáždění)  na neděli 4. září 2022  od 10.00 hod. do Havlíčkovy Borové

 

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00 – slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00 – modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy, projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení  fungování kostela Panny Marie Karmelské a    plánované akce

11.15  – program pod vedením JenTaku

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu. Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni!

 

11. INTENCE

Prosíme o zadávání intencí pastorační asistence Martě Králíčkové. Volné úmysly jsou ve Velké Losenici 24.8. a 31.8.2022 a v Havlíčkově Borové 15.9 2022 a 20.10.2022.

Dále je možné objednávat až od 1.neděle adventní. Děkuji.

 

12. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci  – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– výměna a nátěr části šindelové střechy na faře

– výměna plotu

Práce na  srpen – Havlíčkova Borová

–  posekání trávy v areálu fary

příprava úpravy presbytáře v kostele

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

Pastorační a ekonomická rada popřála k významnému životnímu jubileu

hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání. panu Františku Ledvinkovi

ze Sázavy a také Josefu a Jiřímu Nevolovi z Havlíčkovy Borové .