Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. července 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice :P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, J.Uttendorfský, J.Uttendorfský, M.Lánová, L.Špačková ,P.Malý,M.Danielová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, M.Sobotka

Omluveni: M.Králíčková, P.Blažek, F.Nevole, P.Stránský, V.Štefa, Ing.J.Nevole, M.Vytlačil, R.Sobotková,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech a rodičům dětí.

Děkujeme všem, kteří připravovali důstojný průběh pontifikální mše sv. Mons. Zdenka Wasserbauera, za liturgické služby, hudební doprovod a napečení a roznášení koláčků. Členové rady děkují duchovnímu správci za vedení přípravy a organizace této slavnosti.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,

Vis angeli, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně . Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu  poutí v Havlíčkově Borové , Peršíkově a Oudoleni a při slavnosti sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. srpna 2018 v 19.45

 

3. Katechetické setkání

pondělí 27.8.2018 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA STAVBU KAPLE PANNY MARIE KARMELSKÉ V SÁZAVĚ

Velká Losenice a Havlíčkova Borová – neděle 29.7.18

 

5. POUŤ ve Slavětíně

21.července2018– eucharistická oběť v 17.00hod

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

29.7.2018 – v 8.00 a  11.00 hod.

 

7. POUŤ V MALÉ LOSENICI

19.srpna 2018 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

9. VARHANNÍ KONCERT O POUTI

O svatojakubské pouti ve Velké Losenici v neděli 29.7.2018 ve 13.30 hod. zveme do kostela sv. Jakuba na varhanní koncert pana Petra Malého .

 

9. XVI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XVI.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 2.6.2018 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

V kategorii mladší žáci do 12 let – Memoriál Miloslava Kubáta:

1. Sázava

2. Velká Losenice

3. Vepřová

4. Orel Žďár I.

5. Orel Žďár II

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ) o pohár Klubu

křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice:

1. Sázava

2. Velká Losenice

3. Vepřová

4. Malá Losenice

5. Orel Žďár

6. Velká Losenice – dívky

 

Dík organizátorům, rozhodčím i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a cen.

 

10. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2018-2019. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech (9 dětí ve farnosti Velká Losenice a 8 dětí ve farnosti Havlíčkova Borová).

Ve čtvrtek 26. července 2018 přivítáme, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu.Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

Také jsme hovořili o svěcení kaple v Sázavě a s tím spojeným farním shromážděním 16.9.18

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.6- 5.7.2018

 

1. Tomáš Cacek (6)

2. Matěj Bořil (9)

3. Václav Štefa (11) (9)

4. Vít Janáček (4)

5. Vít Veselý (1)

6. František Bořil (10)

7. Pavel Janáček (5)

8-10. Pavel Štefa (8)

8-10. Jan Štefa (7)

8-10. Vojtěch Štefa (12)

11. Patrik Strašil (2)

12. Ondřej Dejmal (3)

13. Michal Strašil (14)

14. Radim Solnička (13)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 1.6- 5.7.2018

 

1. Jakub Lacina (9)

2. David Bratršovský (11)

3. Jiří Uttendorfský (18)

4. Miloslav Bratršovský (23)

5. Vojtěch Lacina (10)

6. Marek Sobotka (16)

7. Luboš Bratršovský (7)

8. Tomáš Novotný (-)

9. Filip Lacina (8)

10. Adam Pibil(1)

11. Tomáš Polreich (-)

12. Jan Dobrovolný (3)

13. Jan Uttendorfský (19)

14. Jakub Uttendorfský (17)

15. Ondřej Vytlačil (25)

16. Václav Peksa (-)

17. Vít Peksa (-)

18. Matěj Sobotka (22)

19. Jakub Blažek (12)

20. Josef Dvořák (2)

21. Vojtěch Špinar (6)

22. Radim Sobotka (20)

23. Vojtěch Pibil (5)

24. Tomáš Sobotka (13)

25. Ondřej Dvořák (14)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

13 .KARMEL SÁZAVA z.s.

1.6.2018. Natírání latí. Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st. Celkem 6 hod.

2.6.2018. Bílení kůru. Anna Ledvinková nejml., Magda Ledvinková.

Montáž latí na fasádu. Kamil Sobotka, Jiří Lacina, Jaroslav Jaroš, Pavel Pospíchal, Jan Karel – montáž varhan, latí, František Ledvinka. Celkem 47 hod.

4.6.2018. Natírání latí. Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st. (6 hod).Jan Karel, Kamil Sobotka – montáž varhan., 8 hod. Celkem 14 hod.

5.6.2018. Bílení, Jan Uttendorfský st., Jarosva Štukhejl (Vepřová), Jan Karel, Kamil Sobotka, montáž varhan. František Ledvinka, kabel pro zvonění, vrtání a šroubování fasádních desek, Jaroslav Jaroš, vrtání a šroubování fasádních desek. Celkem 22 hod.

6.6.2018. Vlastislav Němec, Vepřová, broušení a lakování podlahy kůru (práce i materiál – dar na kapli). Kamil Sobotka, montáž opláštění podstavce pod sochu. František Ledvinka st., vrtání a šroubování fasádních desek.

Jaroslav Jaroš, zakoupení a dovoz sádrokartonových desek na opláštění podstavce pod sochu (dar na kapli). Celkem 11 hod.

7.6.2018. Vlastislav Němec, Vepřová, broušení a lakování podlahy kůru (práce i materiál – dar na kapli).

Firma pana Jiřího Kotíka, Nové Veselí, montáž svislých trámků na fasádu pro upevnění obkladových latí. Nátěr obkladových latí. Jan Hošek st., Martin Daniel. Nátěr trámků, Anežka Ledvinková. Úprava nosných trámků pro obložení fasády latěmi. Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Úprava břehů na vjezdu. Veronika Růžičková, Marie Růžičková. Celkem 16 hod.

8.6.2018. Montáž svislých trámků na fasádu pro upevnění obkladových latí. Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 6 hod.

9.6.2018. Obklad fasády modřínovými latěmi. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jan Karel, Vojtěch Lacina, Martin Daniel, Tomáš Růžička, František Ledvinka st., bílení, Anna Ledvinková ml. Celkem 54 hod.

11.6.2018. Natírání latí, Jan Uttendorfský st., Martin Daniel (6 hod.), montáž varhan, Jan Karel, Kamil Sobotka. Celkem 13 hod.

12.6.2018. Montáž varhan, opláštění stojanu pod sochu, Jan Karel, Kamil Sobotka. Bílení, František Ledvinka st. Celkem 10 hod.

13.6.2018. Montáž varhan, Jan Karel, Irena Karlová. Bílení, František Ledvinka st. 11 hod.

14.6.2018. Natírání latí, Jan Hošek st., Martin Daniel. Bílení, Jaroslav Štukhejl – Vepřová, Uttendorfský Jan st., Ondráček František – Vepřová, Jaromír Jonák – Malá Losenice. Montáž varhan, Jan Karel, Irena Karlová. Úklid, klempíř, František Ledvinka st. Celkem 37,5 hod.Klempíř pan Březka.

15.6.2018. Montáž sloupků pro obložení fasády. Kamil Sobotka, Jan Karel, František Ledvinka st.Celkem 10 hod.

16.6.2018. Montáž sloupů a latí pro venkovní obložení. Pavel Pospíchal, Jarolav Pibil a Vojtěch Pibil – Malá Losenice, Kamil Sobotka, Jan Karel, František Ledvinka st. Celkem 66 hod.Klempíř pan Březka. – oplechování oken, okapy.

18.6.2018 Jan Karel, Irena Karlová, varhany. Celkem 14 hod.

19.6.2018. Natírání latí, Jan Hošek st., Martin Daniel, Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st. (latě kolem oken – příprava pro klempíře, řezání a hoblování latí u p. Karla, Jan Karel (varhany, řezání a hoblování latí), Irena Karlová, varhany, Kamil Sobotka, lepidlo, perlinka. Celkem 32 hod.

20.6.2018. Jan Karel, Irena Karlová, varhany. Kamil Sobotka, vrchní omítka. František Ledvinka st., latě kolem oken – příprava pro klempíře, sečení trávy.Celkem 21 hod.

21.6.2018. Bílení, Jan Hošek st., Martin Daniel, Jan Uttendorfský st., František Ondráček Vepřová, Jaromír Jonák, Jan Karel, Irena Karlová, varhany, profesor Uhlíř, varhany, František Ledvinka, sečení, postřik roundapem. Celkem 29 hod.

22.6.2018.Karel, Irena Karlová, varhany. Bílení, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Martin Daniel. Celkem 23 hod.

25.6.2018. Jan Uttendorfský (Velká Losenice), Josef Kamarád (Velká Losenice), Josef Wasserbauer (Velká Losenice), Jan Hošek st., Marek Sobotka, Radim Sobotka, Jan Uttendorfský st., Jan Uttendorfský nejml. Celkem 8 hod.

26.6.2018. K.Sobotka, podstavec pod sochu, J. Karel, Irena Karlová, montáž varhan. 11 hod.

28.6.2018. Kamil Sobotka, podstavec pod sochu, příprava na montáž sádrokartonové příčky, Jan Karel, Irena Karlová, montáž varhan. Celkem 11 hod.

23.6.2018. Dokončení obkladu latěmi na fasádě, zalištování stropu, nátěr latí, rozebrání a odvoz části lešení. Kamil Sobotka, Jan Karel. Jan Uttendorfský ml., František Ledvinka st., Vojtěch Lacina, Václav Pexa, Velká Losenice, Jan Uttendorfský st., Martin Daniel, Luboš Daniel, Tomáš Novák. Celkem 64,5 hod. Pan Březka klempíř, oplechování oken, dveří.

30.6.2018. Terénní úpravy, setí trávy, Ing. Veronika Růžičková (3 hod.), montáž osvětlení křížové cesty, M. Daniel, montáž profilů pro sádrokartonovou příčku k zákristii, zatlučení střechy sociálního zařízení OSB deskami, natloukání latí, K.Sobotka, P.Pospíchal, Jan Karel, F. Ledvinka st. Celkem 43 hod. Pan Kotík Nové Veselí, montáž kostry sociálního zařízení.

Brigádnické hodiny červen: 580, celkem 4 472 hod.

 

 

Ing.Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady