Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. srpna 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

7/21

241 / 984

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Lánová, J.Uttendorfský, M.Danielová, M.Vytlačil, F.Mach, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, R.Sobotková, P.Malý

Havlíčkova Borová: J.Hájková, P.Blažek, V.Štefa

Omluveni: P.Stránský, Ing.J.Nevole, M.Králíčková, M.Sobotka

 

Pastorační a ekonomická rada popřála panu Zdeňku Nedělkovi z Malé Losenice k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť v Malé Losenici

5. Výročí posvěcení kaple v Pořežíně

6. Výročí posvěcení kostela v H. Borové

7. Eucharistická oběť na Račíně

8. Témata na nástěnky

9. Přihlášky na náboženství

10. Hodnocení ministrantů

11. Práce a opravy

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Duchovní správce a pan varhaník děkují farníkům za přání a dary. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě farního shromáždění (koláčky, organizace, liturgické služby, příprava liturgického .prostoru, „dílničky“ pro děti, květinová výzdoba a důstojný průběh poutě. Poděkování vedoucím tábora, kteří, ačkoliv se tábor nekonal, se sešli na týdenní soustředění na faře v Havlíčkově Borové.

Poděkování také za slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Malé Losenici, za pouť ve Velké LoseniciSázavě a ve Slavětíně.

Poděkování za přivítání poutníků pěší pouti do Slavkovic, vedení obce a školy za umožnění použití sprch ve škole.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Dík za posekání trávy v areálu kostela a fary a za brigády při výměně šindelové střechy na faře…

Poděkování paní Jaroslavě Hájkové za vydatnou pomoc s žádostí o dotaci.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 3. září 2021 v 19.45.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Pondělí 23. srpna 2020 v 14.00 hod. v Losíku.


4. POUŤ V MALÉ LOSENICI

15. srpna 2021 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ

3. září 2021 v 17.00 hod.

 

6. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

5. září 2021.

 

7. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ

18. září 2021 v 15.30 hod.

 

8.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

První sv. přijímání, dovolená.

 

9.   PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2021-2022. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 2.7.2021- 5.8.2021

 

1. Matěj Bořil

2. František Nevole

3. Ondřej Dejmal

4. František Bořil

5. Tomáš Cacek

6. Jan Štefa

7. Pavel Štefa

8. Patrik Strašil

9. Vojtěch Štefa

10. Václav Štefa

11. Jáchym Dejmal

12. František Nevole

13. Radoslav Tonar

14. Vilém Nevole

15. Vít Janáček

16. Jaroslav Červenka

17. Vít Veselý

18. Pavel Janáček

19. Tomáš Novotný

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 2.7.2021-5.8.2021

 

1. Filip Hošek

2. Josef Dvořák                 

3. David Bratršovský       

4. Miloslav Bratršovský

5. Jan Havlíček

6. Vít Peksa

7. Matěj Sobotka

8. Radim Sobotka

9. Filip Lacina

10. Jakub Lacina

11. Kryštof Černý

12. Luboš Bratršovský

13. Adam Pibil

14. Tomáš Sobotka

15. Jakub Uttendorfský

16. Ctibor Křepinský

17. Marek Sobotka

18. Pavel Pospíchal

19. Jiří Uttendorfský

20. Jan Uttendorfský

21. Vojtěch Pibil

22. Petr Zach

23. Ondřej Dvořák

24. Ondřej Vytlačil

25. Tomáš Polreich

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci – Velká Losenice

– posekání trávy v areálu fary + kostela

– úprava živého (částečně i mrtvého) plotu

– výměna části šindelové střechy na faře

– pozlacení monstrance z Velké Losenice

 

Práce na srpen – Velká Losenice

– opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

– výměna plotu

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

– posekání trávy v areálu fary

– příprava úpravy presbytáře v kostele

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady